Optymalizacja wczesnego wsparcia oddechowego noworodka na sali porodowej

Optymalizacja wczesnego wsparcia oddechowego  noworodka na sali porodowej

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie dziękują za udział w webinarze edukacyjnym pt.: „Optymalizacja wczesnego wsparcia oddechowego  noworodka na sali porodowej” , który odbył się w terminie 31 sierpnia 2021r. w godz. 17.00-18.30. 

Uczestnicy otrzymali za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

Prelegenci:

Dr hab. Tomasz Szczapa – Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

 

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka

Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie zaprasza do udziału w webinarze edukacyjnym pt.: „Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka” w terminie 17 czerwca 2021r. w godz. 17.00-18.30. 

Program spotkania:

17.00-17.20 Wrodzone wady syntezy i sekrecji surfaktantu (Charakterystyka i objawy, diagnostyka różnicowa i postępowanie) – prof. Robert Śmigiel

17.20-17.40 Letalne choroby rozwojowe płuc u noworodków (Charakterystyka i objawy, diagnostyka różnicowa i postępowanie) – dr Justyna Karolak

17.40-18.00 Zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji  (Charakterystyka i objawy, diagnostyka różnicowa i postępowanie) – dr hab. Tomasz Szczapa

18.00-18.30 Dyskusja

Uczestnicy otrzymają za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

Prelegenci:

Prof. Robert Śmigiel – Specjalista neonatologii, pediatrii i genetyki klinicznej. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 10 lat dyżuruje jako pediatra w oddziałach noworodkowych ASzK oraz PSK1 we Wrocławiu. Profesor konsultuje noworodki i starsze dzieci z zaburzeniami rozwoju w większości oddziałów noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu. Tematyka pracy badawczej Profesora jest skupiona nad zagadnieniami wad rozwojowych u dzieci, szczególnie wad przewodu pokarmowego. Autor i współautor szeregu publikacji oryginalnych, prac kazuistycznych i poglądowych w czasopismach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, jak i autorem kilku rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Dr hab. Tomasz Szczapa – Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Dr Justyna Karolak – Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2017-2019 odbyła staż naukowy w Baylor College of Medicine w Houston, TX, USA. Główne zainteresowania badawcze obejmują molekularne podstawy letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków, w tym dysplazji zrazikowej, wrodzonej dysplazji pęcherzykowej oraz innych form pierwotnej hipoplazji płuc.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka 2021

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka 2021

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie dziękuje za udział w webinarze edukacyjnym pt.: „Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka 2021” w terminie 15 kwietnia 2021r. w godz. 17.00-18.30. Wydarzenie zgromadziło rekordową publiczność 1540 osób! Dziękujemy za Państwa udział oraz pozytywne opinie.

Na Państwa prośbę udostępniliśmy nagranie, które było dostępne do soboty 17.04 do północy.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty na emaile podane podczas rejestracji.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie dziękują za liczny udział (1180 uczestników) w  bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt.: „Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19” w terminie 3 lutego 2021r. w godz. 17.00-18.30.

Program

1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
3. Wybrane aspekty praktyczne
4. Sesja pytań i odpowiedzi
 

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa – pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.


Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymają certyfikat z punktem edukacyjnym.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner

Sympozjum 2020

Stany naglące w neonatologii 2020 – „Praktyczna Neonatologia“

27-28 listopada 2020

Piątek 27.11.2020 (Friday 27th)

09.00 – 09.05 Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony) – Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Sesja I (Session I) – Wspomaganie oddechu (Respiratory support)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

09.05 – 09.25Brett Manley (Melbourne, Australia)Nosowa terapia wysokoprzepływowa vs CPAP jako wsparcie oddechowe w oddziałach różnych stopni referencji (Nasal high-flow vs CPAP as early respiratory support in tertiary and non-tertiary centers)
09.25 – 09.40Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Terapia wysokoprzepływowa w Polsce – dane rejestru WOSP (High flow therapy in Poland – WOSP registry data)
09.40 – 10.00Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)Rola nosowej przerywanej wentylacji dodatnim ciśnieniem (The role of nasal intermittent positive pressure ventilation)
10.00 – 10.20Gianluca Lista (Mediolan, Włochy)Optymalizacja wentylacji mechanicznej noworodka (Optimization of mechanical ventilation in the newborn)
10.20 – 10.40Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)Rola dawki surfaktantu w erze mniej inwazyjnej podaży surfaktantu – grant edukacyjny Chiesi  (The role of surfactant dosing in the era of less invasive administration – Chiesi educational grant)
10.40 – 11.00Dyskusja (Panel discussion)
11.00 – 11.10Przerwa (Break)

 

Sesja II (Session II) Gastroenterologia, żywienie i choroby metaboliczne (Gastroenterology, nutrition and inborn errors of metabolism)

Przewodniczący (Chair): Jarosław Walkowiak (Poznań), Dariusz Gruszfeld (Warszawa), Łukasz Kałużny (Poznań)

 

11.10 – 11.30Mark Johnson (Southampton, Wielka Brytania)Optymalizacja wzrastania wcześniaków (Optimising growth in preterm infants)
11.30 – 11.50Maria Wilińska (Warszawa, Polska)Właściwości żywieniowe i pozażywieniowe mleka kobiecego (Nutritional and non-nutritional properties of human milk)
11.50 – 12.10Nicholas Embleton (Newcastle, Wielka Brytania)Żywienie pozajelitowe (Parenteral nutrition)
12.10 – 12.30Jarosław Walkowiak (Poznań, Polska)Czy żywienie w mukowiscydozie wymaga zmian? (Should we reconsider nutrition in cystic fibrosis?)
12.30 – 12.50Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)Ultrasonografia w diagnostyce NEC (Ultrasound for the diagnosis of NEC)  
12.50 – 13.05Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Wpływ MFGM na odporność i rozwój noworodków (Influence of MFGM on neonatal immunity and development)
13.05 – 13.25Łukasz Kałużny (Poznań, Polska)Hiperamonemia (Hyperammonemia)
13.25 – 13.45Dyskusja (Panel discussion)
13.45 – 13.55Przerwa (Break)

 

 

Sesja III (Session III) Resuscytacja (Resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

13.55 – 14.15Arjan te Pas (Leiden, Holandia)Wykorzystanie wiedzy dotyczącej fizjologii okresu adaptacji pourodzeniowej dla poprawy czynności resuscytacjnych u noworodka (Using the physiology of neonatal transition to inform and improve resuscitation at birth)
14.15 – 14.35Snorri Donaldson (Sztokholm, Szwecja)Optymalizacja wsparcia oddechowego na sali porodowej (Optimization of respiratory support in the delivery room)
14.35 – 14.55Arjan te Pas (Leiden, Holandia)Zaciskanie pępowiny: zaczekaj aż dziecko będzie gotowe (Cord clamping: wait until the baby is ready)
14.55 – 15.15Danielle Trevisanuto (Padwa, Włochy)Zastosowanie masek krtaniowych w resuscytacji noworodka (Laryngeal mask airway for neonatal resuscitation)  
15.15 – 15.35John Madar (Plymouth, Wielka Brytania)Resuscytacja noworodka w czasie pandemii COVID-19 (Neonatal resuscitation during COVID-19 pandemic)
15.35 – 15.55Dyskusja (Panel discussion)
15.55 – 16.05Przerwa (Break)

 

 

Sesja IV (Session IV) Zakażenia w neonatologii (Neonatal infections)

Przewodniczący (Chair): Ryszard Lauterbach (Kraków), Anna Mania (Poznań)

 

 

16.05 – 16.25Richard Polin (Nowy Jork, USA)Zakażenia szpitalne w oddziale nowordkowym (Healthcare-associated infections in the neonatal unit)
16.25 – 16.45Claus Klingenberg (Tromso, Norwegia)Noworodkowe rekomendacje i kontrowersje dotyczące COVID-19 w krajach o różnej wysokości dochodów (Neonatal COVID-19 guidelines and controversies in high-, middle- and low-income countries)
16.45 – 17.05Lisa Saiman (Nowy Jork, USA)Zapobieganie i kontrola zakażeń COVID-19 u matek i noworodków w Nowym Jorku (Infection Prevention and Control for COVID-19 in Mother-Newborn Dyads in New York City)
17.05 – 17.25Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)COVID-19 w okresie perinatalnym – wątpliwości po kilku miesiącach pandemii (COVID-19 in the perinatal period – doubts after a few months of pandemics)  
17.25 – 17.45Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Diagnostyka i postępowanie w zakażeniach RSV – grant edukacyjny Abbvie (Diagnosis and management of RSV infection – Abbvie educational grant)
17.45 – 18.05Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)Zakażenia grzybicze w neonatologii (Fungal infections in neonatology)
18.05 – 18.25Dyskusja (Panel discussion)
18.25 – 18.45Jurek Owsiak (WOŚP)Wystąpienie Jurka Owsiaka (Jurek Owsiak’s Speech)

 

Sobota 28.11.2020 (Saturday 28th)

Sesja V (Session V) – Edukacja w neonatologii (The future of neonatal training in Europe)

Przewodniczący (Chair): Janusz Gadzinowski (Poznań), Ewa Helwich (Warszawa)

 

09.30 – 09.50Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)Europejska Szkoła Neonatologii (ESN) – nowa inicjatywa edukacyjna ESPR (European School of Neonatology – new ESPR educational initiative)
09.50 – 10.10Max Vento (Valencia, Hiszpania)Europejskie wytyczne dotyczące specjalizacji w neonatologii – aktualizacja 2020 syllabusa EBN (European Requirements for Training in Neonatology – 2020 update of EBN Syllabus)
10.10 – 10.30Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Działania edukacyjne European Board of Neonatology (Educational activities of European Board of Neonatology)
10.30 – 10.45Dyskusja (Panel discussion)
10.45 – 10.50Przerwa (Break)

 

 

Sesja VI (Session VI) Monitorowanie z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) (Near-infrared monitoring (NIRS))

Przewodniczący (Chair): Iwona Maroszyńska (Łódź), Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

 

10.50 – 11.10Adelina Pellicer (Madryt, Hiszpania)Zastosowanie NIRS w oddziale intensywnej terapii (NIRS applications in the NICU)
11.10 – 11.30Gerhard Pichler (Graz, Austria)Ocena utlenowania mózgowego na sali porodowej (Assessment of the brain oxygenation in the delivery room)
11.30 – 11.50Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania)Ocena przydatności monitorowania utlenowania mózgowego NIRS w dużym badaniu klinicznym (Preparing for a large-scale test of the clinical utility of cerebral NIRS)
11.50 – 12.10Mathias Lühr Hansen (Kopenhaga, Dania)Zaawansowanie badania SafeBoosC-III oceniającego korzyści i ryzyko związane z monitorowaniem mózgowego utlenowania NIRS (A status on the SafeBoosC-III trial, evaluating the benefits and harms of cerebral NIRS monitoring in extremely preterm infants)  
12.10 – 12.30Marie Isabel Skov Rasmussen (Kopenhaga, Dania)Wyniki długoterminowe wcześniaków monitorowanych z wykorzystaniem NIRS – ocena follow-up w badaniu SafeBoosC-III (Long term outcomes of preterm infants: the two-year follow-up for the SafeBoosC-III trial)
12.30 – 12.45Dyskusja (Panel discussion)
12.45 – 12.50Przerwa (Break)

 

 

Sesja VII (Session VII) Poprawa opieki neonatologicznej  (Quality improvement)

Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań), Jacek Witwicki (Warszawa)

 

12.50 – 13.10Janusz Gadzinowski (Poznań, Polska)Poprawa wyników opieki perinatalnej w Polsce na tle wydarzeń historycznych (Advances in the Polish perinatal care – a historical perspective)
13.10 – 13.30Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska)Problemy w postępowaniu z noworodkiem na granicy przeżycia (Challenges in the management of neonates at the edge of viability)
13.30 – 13.50Wojciech Walas (Opole, Polska)Zastosowanie monitorów bólu w neonatologii – doświadczenia własne (Experiences in utilization of pain monitors for neonates)
13.50 – 14.10Piotr Kruczek (Kraków, Polska)Optymalizacja oceny ultrasonograficznej płuc (How can we optimize the lung ultrasound examination?)  
14.10 – 14.30Jan Mazela (Poznań, Polska)Surfaktant w aerozolu – stan wiedzy w 2020 roku (Aerosolized surfactant – 2020 update)
14.30 – 14.50Roksana Malak (Poznań, Polska)Interwencje osteopatyczne w neonatologii (Ostheopatic interventions in neonatology)
14.50 – 15.10Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Biomarkery w diagnostyce zakażeń – we współpracy z Thermo Fisher Scientific (The role of biomarkers in the diagnosis of neonatal infections – supported by Thermo Fisher Scientific)
15.10 – 15.25Dyskusja (Panel discussion)
15.25 – 15.30Przerwa (Break)

 

 

Sesja VIII (Session VIII) Opieka skoncentrowana na rodzinie w czasach pandemii (Family centered care in the times of pandemic – EFCNI session)

Przewodniczący (Chair): Anna Stolaś (Poznań), Ewa Gulczyńska (Łódź)

 

15.30 – 15.50Liz McKechnie (Leeds, Wielka Brytania)Opieka włączająca rodzinę – znaczenie rodziców jako głównych opiekunów w oddziale neonatologicznym (Family integrated care – the importance of families as primary carers)
15.50 – 16.10Nils Bergman (Uppsala, Szwecja)Toksyczny stres związany z separacją matki i noworodka (Why zero separation – maternal-neonatal separation and toxic stress)
16.10 – 16.30Silke Mader (Monachium, Niemcy)Znaczenie reprezentacji wcześniaków, chorych noworodków i ich rodzin na arenie międzynarodowej (The need of a global voice for preterm and sick newborns and their families)
16.30 – 16.50Anna Axelin (Turku, Finlandia)Czy obecność rodziców i ich udział w opiece wiążą się z późniejszą depresją? Wyniki badania „International Closeness Survey” (Do parents’ presence and participation associate with later parental depression – results from the International Closeness Survey)  
16.50 – 17.10Linda Franck (San Francisco, USA)Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu COVID-19 na opiekę neonatologiczną skoncentrowaną na rodzinie (International survey of the impact of COVID-19 on family-centered care for newborns)
17.10 – 17.30Anna Stolaś (Poznań, Polska)Wypływ pandemii COVID-19 na bliskość rodziców i noworodków – obserwacje z Poznania (Influence of the COVID-19 pandemic on the parent-infant closeness – local experience from Poznan)
17.30 – 17.45Dyskusja (Panel discussion)
17.45 – 17.50Przerwa (Break)

 

 

Sesja IX (Session IX) Wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej (Congenital causes of respiratory failure)

Przewodniczący (Chair): Justyna Karolak (Poznań), Paweł Stankiewicz (Houston), Robert Śmigiel (Wrocław)

 

17.50 – 18.10Paweł Stankiewicz (Houston, USA)Genetyka letalnych zaburzeń rozwojowych płuc u noworodka (Pathogenetics of lethal lung developmental disorders in newborns)
18.10 – 18.30Justyna Karolak (Poznań, Polska)Diagnostyka genetyczna w letalnych zaburzeniach rozwojowych płuc – wskazówki praktyczne (Practical guidelines for genetic testing in lethal lung developmental disorders in newborns)
18.30 – 18.50Daryl Scott (Houston, USA)Patogeneza i postępowanie we wrodzonej przepuklinie przeponowej (Pathogenesis and management of congenital diaphragmatic hernia)
18.50 – 19.10Debra Weese-Mayer (Chicago, USA)Zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji: diagnostyka i leczenie (pomimo pandemii) (Congenital Central Hypoventilation Syndrome (CCHS): Diagnosis & Management (in spite of the pandemic))  
19.10 – 19.30Lindsay Burrage (Houston, USA)Dysplazje układu szkieletowego jako rzadka przyczyna wrodzonej niewydolności oddechowej noworodka (Skeletal dysplasia as a rare cause of neonatal respiratory failure)
19.30 – 19.50Robert Śmigiel (Wrocław, Polska)Wrodzone wady metabolizmu surfaktantu (Inborn errors of surfactant metabolism)
19.50 – 20.05Dyskusja (Panel discussion)

 

Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

 

PONIEDZIAŁEK, 23 listopada 2020 r. (Monday 23th)

1)  15.00 – 16.30  Leczenie niewydolności oddechowej noworodka (Management of neonatal respiratory failure) Tomasz Szczapa (Poznan)

– Tryby wentylacji mechanicznej (Modes of mechanical ventilation)
– Wentylacja objętościowa (Volume targeted ventilation)
– Synchronizacja wentylacji (Synchronized ventilation)


Sponsor kursu:

 

 

WTOREK, 24 listopada 2020 r. (Tuesday 24th)

2)  17.00 – 18.30  Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka (Monitoring in the neonatal intensive care unit)

– Aspekty kliniczne monitorowania w OITN (Clinical aspects of NICU monitoring) – Tomasz Szczapa
– Prezentacja firmy Nestle – Jolanta Chojnowska
– Aspekty techniczne przezskórnego monitorowania gazów oddechowych (Technical aspects of transcutaneous monitoring of respiratory gases) – Remigiusz Łuszkiewicz (Sentec)

 

Sponsorzy kursu:

 

 

 

ŚRODA, 25 listopada 2020 r. (Wednesday 25th)

3)  16.00 – 18.00  Pielęgnująca neuroprotekcyjna opieka od pierwszych minut życia (Nurturing neuro-care from first minutes of life)

– Przytulanie wcześniaków w sali porodowej – co, dlaczego i jak? (Delivery Room Cuddles for preterm babies: what, why, and how?) – Paul Clarke (Norfolk, UK)
– Opieka skoncentrowana na mózgu w OITN: globalny trend 21 wieku (Brain-Focused Care in the NICU: A global trend in the 21st century) – Kathi Randall (Moreno Valley, USA)

Uwaga: Kurs będzie prowadzony po angielsku.


Sponsor kursu:

 

 

 

 

CZWARTEK, 26 listopada 2020 r. (Thursday 26th)

4)  10.00 – 14.20  Seminarium „Badania naukowe w neonatologii”  (Seminar for young neonatal physician-scientists)

10.00 – 10.10 Introduction and welcome – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

10.10 – 10.40 Strengths and weaknesses of randomized clinical trials – Prof. Janus Christian Jakobsen (Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Denmark)

10.40 – 11.10 Importance of metanalyses and their impact on clinical practice – Prof. Christian Gluud (Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Denmark)

11.10 – 11.40 Discussion

11.40 – 12.10 Organizing and managing a multinational, pragmatic, randomised clinical trial – Dr Mathias Hansen (Rigshospitalet, Denmark)

12.10 – 12.40 Preparation and evaluation of scientific manuscripts – Eleanor Molloy (Associate Editor-in-Chief, Pediatric Research journal; University of Dublin, Ireland)

12.40 – 13.10 Discussion

13.10 – 13.40 Statistical analyses in clinical trials – Prof. dr hab. Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

13.40 – 14.10 Discussion

14.10 – 14.20 Summary and close – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Uwaga: Kurs będzie prowadzony po angielsku.

ZAPISY NA KURS ODBYWAJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: „BAD. NAUKOWE W NEONATOLOGII”


Sponsor seminarium:

 

 

Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka

Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały bezpłatnym webinar edukacyjny pt.: „Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka” w terminie 24 września 2020r. w godz. 17.00-18.30.

Program

 1. Podstawowe parametry życiowe (HR, SpO2) w pierwszych minutach życia i w OITN
 2. Przezskórny pomiar prężności gazów oddechowych
 3. Analiza parametrów równowagi kwasowo-zasadowej
 4. Monitorowanie parametrów oddechowych
 5. Ocena utlenowania tkankowego
 6. aEEG
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa – pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

Partner

Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka

Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 25 sierpnia 2020r. w godz. 17.00-18.30. webinar edukacyjny pt.: „Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka”.

Program

 1. Etiopatogeneza ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka
 2. Wybrane aspekty patofizjologiczne
 3. Diagnostyka i monitorowanie
 4. Postępowanie terapeutyczne (m.in. wentylacja mechaniczna, tlenek azotu)
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

Partner

Terapia wysokoprzepływowa (HFNC) w praktyce klinicznej

Terapia wysokoprzepływowa (HFNC) w praktyce klinicznej

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 14 lipca 2020r. w godz. 17.00-18.30. webinar edukacyjny pt.: „Terapia wysokoprzepływowa (HFNC) w praktyce klinicznej”.

Program

 1. Podstawy patofizjologiczne i mechanizm działania HFNC
 2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii
 3. Aspekty praktyczne – aktualne rekomendacje
 4. Zastosowanie HFNC w polskich ośrodkach (rejestr WOŚP)
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

Partner

xBeznazwy-1-274x154.png.pagespeed.ic.8mX6p030x1

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 15 czerwca 2020r. w godz. 17.00-18.30 webinar edukacyjny pt.: „Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19”.

Program wydarzenia:

 1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
 2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
 3. Wybrane aspekty praktyczne
 4. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

Partner

Sympozjum 2019

Stany naglące w neonatologii 2019 – „Praktyczna Neonatologia“

29-30 listopada 2019

Piątek 29.11.2019 (Friday 29th)

08.50-09.00 Otwarcie Sympozjum – Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Tomasz Szczapa

 

Sesja I (Session I) – Optymalizacja jakości opieki w oddziale neonatologicznym – sesja organizowana we współpracy z EFCNI (Quality Care Improvement in the NICU – session organized in cooperation with EFCNI)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.00-09.20Luc Zimmermann (Maastricht, Holandia)

 

Dlaczego potrzebne są Europejskie Standardy Opieki nad Noworodkiem? Perspektywa lekarza (Why we need European Standards of Care for Newborn Health – the medical perspective)

09.20-09.40Silke Mader (EFCNI, Niemcy) – PDF

 

Dlaczego potrzebne są Europejskie Standardy Opieki nad Noworodkiem? Perspektywa rodzica (Why we need European Standards of Care for Newborn Health – the parent perspective)

09.40-10.00Liisa Lehtonen (Turku, Finlandia)

 

Rola opieki skoncentrowanej na rodzinie (FCC) w oddziale intensywnej terapii noworodka (The role of family centered developmental care)

10.00-10.10Anna Stolaś (GPSK, Poznań) – PDF

 

Opieka skoncentrowana na rodzinie okiem psychologa (Psychologist approach to family centered care)

10.10-10.30Izabela Andrzejewska (Londyn, Wielka Brytania)

 

Rola pielęgniarki w poprawie jakości opieki w oddziale neonatologicznym na postawie prowadzonych badan naukowych (Challenging routine nursing practice – neonatal research nurse perspective of quality care improvement)

10.30-10.50Ewa Helwich (Warszawa)

 

Wybrane zagadnienia z epidemiologii noworodka – grant edukacyjny Abbvie (Neonatal epidemiology – selected issues – Abbvie educational grant)

10.50-11.05Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja II (Session II) Ultrasonografia ośrodkowego układu nerwowego – sesja organizowana we współpracy z grupą ekspertów European Brain Ultrasound (EurUSbrain) (Cerebral ultrasound – session organized in cooperation with European Brain Ultrasound (EurUSbrain) group)

Przewodniczący (Chair): Ewa Helwich (Warszawa), Renata Bokiniec (Warszawa)

11.05-11.35Paul Govaert (EurUSbrain-group, Gent, Belgia) – PDF

 

Obrazowanie mózgu noworodka z wykorzystaniem ultrasonografii dopplerowskiej w praktyce klinicznej (Clinically relevant neonatal brain doppler imaging)

11.35-11.55Eva Valverde (EurUSbrain-group, Madryt, Hiszpania) – PDF

 

Wczesne badanie ultrasonograficzne po przyjęciu na oddział (The neonatal early admission sonogram)

11.55-12.15Sandra Horsch (EurUSbrain-group, Berlin, Niemcy)

 

Uszkodzenie istoty białej u wcześniaków: rozpoznanie ultrasonograficzne i podział (Preterm white matter injury: ultrasound diagnosis and classification)

12.15-12.35Steggerda Sylke (EurUSbrain-group, Leiden, Holandia)

 

Badanie ultrasonograficzne nabytych nieprawidłowości (Ultrasound of acquired posterior fossa abnormalities in the newborn)

12.35-12.55Luca Ramenghi (EurUSbrain-group, Genoa, Włochy)

 

Obraz ultrasonograficzny u wcześniaków z krwawieniem do macierzy zarodkowej; następstwa i wyniki kliniczne (Cranial ultrasound findings in preterm germinal matrix hemorrhage, sequelae and outcome)  

12.55-13.10Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja III (Session III) – Wsparcie oddechowe cz.1 (Respiratory problems part 1)

Przewodniczący (Chair): Maria Wilińska (Warszawa), Tomasz Szczapa (Poznań)

13.10-13.40Anton van Kaam (Amsterdam, Holandia) – PDF

 

Zapobieganie uszkodzeniu płuc związanemu z wentylacją u noworodków z ciężką niewydolnością oddechową (Avoiding ventilator-induced lung injury in neonates with severe respiratory failure)

13.40-14.00Jurek Owsiak (WOŚP)

 

Współpraca WOŚP i polskich neonatologów – Ogólnopolski Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania Noworodków metodą HFNC  (Cooperation between WOŚP Charity Fund and polish neonatologists) 

14.00-14.20Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

 

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej poza ośrodkami trzeciego stopnia referencji (Use of HFNC in non-tertiary center)

14.20-14.40Kevin Ives (Oxford, UK)

 

Wczesne wsparcie oddechowe z wykorzystaniem terapii wysokoprzepływowej (Early respiratory support with HFNC)

14.40-15.40Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IV (Session IV) – Wsparcie oddechowe cz.2 (Respiratory problems part 2)

Przewodniczący (Chair): Jan Mazela (Poznań), Marek Migdał (Warszawa)

15.40-16.00Luc Zimmermann (Maastricht, Holandia)

 

Niepowodzenia nCPAP (nCPAP failure)

16.00-16.20Justyna Karolak (Houston, USA) – PDF

 

Diagnostyka molekularna letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków (Molecular diagnostics of lethal lung developmental disorders in newborns)

16.20-16.40Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

 

Zaburzenia oddychania u noworodków z omphalocele (Respiratory distress in neonates with omphalocele)

16.40-17.00Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Europejskie wytyczne postępowania z wcześniakami z zespołem zaburzeń oddychania – aktualizacja 2019 – grant edukacyjny Chiesi (How should we treat RDS in 2019? – Chiesi educational grant)

17.00-17.15Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja V (Session V) – Resuscytacja (Neonatal resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Jacek Witwicki (Warszawa)

17.15-17.35Ronny Knol (Rotterdam, Holandia) – PDF

 

Resuscytacja noworodka prowadzona bez zaciskania pępowiny u wcześniaków (Physiological-based cord clamping in preterm infants)

17.35-17.55Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

 

Optymalizacja wczesnego wsparcia oddechowego na sali porodowej (Optimization of the early respiratory support in the delivery room)

17.55-18.15Max Vento (Walencja, Hiszpania) – PDF

 

Tlenoterapia w pierwszych minutach życia (Oxygen supplementation in the first minutes of life)

18.15-18.35Ronny Knol (Rotterdam, Holandia) – PDF

 

Resuscytacja noworodka prowadzona bez zaciskania pępowiny u noworodków donoszonych (Intact cord resuscitation in term infants)

18.35-18.45Dyskusja (Panel discussion)

 

Sobota 30.11.2019 (Saturday 30th)

Sesja VI (Session VI) – Monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego (Brain monitoring)

Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Barbara Steinborn (Poznań)

09.00-09.20Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania) – PDF

 

NIRS w oddziale intensywnej terapii noworodka – dzisiaj i jutro (The present and future role of NIRS monitoring in the NICU)

09.20-09.40Topun Austin (Cambridge, Wielka Brytania) – PDF

 

Neonatologiczne zastosowania NIRS poza standardowym monitorowaniem utlenowania mózgu (Neonatal NIRS applications beyond cerebral oximetry)

09.40-10.00Katrin Klebermass-Schrehof (Wiedeń, Austria) – PDF

 

aEEG w oddziale intensywnej terapii noworodka – dzisiaj i jutro (aEEG in the NICU – the present and future)

10.00-10.20Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania) – PDF

 

Badanie SafeboosC III: międzynarodowe randomizowane badanie kliniczne oceniające terapię z wykorzystaniem monitorowania utlenowania mózgowego u skrajnie niedojrzałych wcześniaków (SafeBoosC 3: a multinational randomised clinical trial assessing treatment guided by cerebral oxygenation monitoring in extremely preterm infants)

10.20-10.35Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VII (Session VII) – Problemy krążeniowe (Circulation)

Przewodniczący (Chair): Witold Błaż (Rzeszów), Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

10.35-10.55Willem de Boode (Nijmegen, Holandia) – PDF

 

Echokardiografia neonatologiczna (NPE*) (Neonatologist Performed Echocardiography)

10.55-11.15Yogen Singh (Cambridge, Wielka Brytania)

 

Diagnostyka i leczenie PDA (Assessment and management of PDA)

11.15-11.35Willem de Boode (Nijmegen, Holandia) – PDF

 

Ocena i postępowanie we wstrząsie u noworodka (Assessment and management of neonatal shock)

11.35-11.55Witold Błaż (UM, Rzeszów) – PDF

 

Leczenie nadciśnienia płucnego w oparciu o NPE (NPE guided PPHN management)

11.55-12.10Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VIII (Session VIII) – Varia (Varia)

Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań), Ryszard Lauterbach (Kraków)

12.10-12.30Catalin Cirstoveanu (Bukareszt, Rumunia)

 

Jak „ucyfrowić” OITN z niewystraczającą ilością personelu w celu poprawy bezpieczeństwa opieki (How to digitalise an understaffed NICU for a safer unit)– Catalin Cirstoveanu (Bukareszt, Rumunia)

12.30-12.50Ryszard Lauterbach (Kraków) – PDF

 

Czy chorioamnionitis zawsze oznacza zakażenie i co z tego wynika? (Is chorioamnionitis always indicative of infection?)

12.50-13.10Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Wyzwania w diagnostyce zakażeń noworodka (Challenges in the diagnosis of neonatal infections)

13.10-13.30Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

 

Nieprawidłowa terapia żywieniowa a zakażenia – czy „refeeding syndrome” powinien interesować neonatologa? (Suboptimal feeding vs infections – should „refeeding syndrome” be of concern to neonatologist?)

13.30-13.50Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Postępowanie w zakażeniach wywołanych wirusem RS – grant edukacyjny Abbvie (Management of RSV infections – Abbvie educational grant)

13.50-14.10Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Kompleksowe żywienie niemowląt przedwcześnie urodzonych w szpitalu i po wypisie do domu (Hospital and postdischarge nutrition of the preterm infant)

14.10-14.25Barbara Królak Olejnik (Wrocław)

 

Aktualne zalecenia dotyczące wzmacniania mleka kobiecego (Human milk fortification – current recommendations)

14.25-14.40Dyskusja i podsumowanie (Discussion and wrap up)
14.40-15.50Lunch

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów.

 

KURSY PRZEDKONFERENCYJNE I WARSZTATY PRAKTYCZNE

1. Przedkonferencyjny kurs echokardiografii NPE

CZWARTEK, 28 listopada 2019r. (Thursday 28th)

Echokardiografia wykonywana przez neonatologa – kurs zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Neonatologist Performed Echocardiography (NPE)) 

This short introductory course is aimed at neonatologists and neonatal trainees / fellows interested in enhancing their understanding in neonatal echocardiography – especially in basic echocardiography views and use of functional echocardiography in clinical practice in NICU. Lectures and mini hands-on sessions will be delivered in line with European NPE guidelines and recommendations.

Date: 28.11.2019 (Thursday) 8.30 – 17.00
Place: Department of Neonatology, Polna 33

Goals

 • To provide an introduction to Neonatologist Performed Echocardiography, both theoretically (lectures) and practically (hands-on)
 • To discuss the use of NPE for the assessment and management of several causes of neonatal haemodynamic failure

Programme

08.30-08.35        Welcome (Tomasz Szczapa)
08.35-09.00        Physics of Ultrasound and Artefact Recognition (Yogen Singh)
09.00-09.40        Routine Echocardiographic Views (Willem de Boode)
09.40-10.20        Assessment of PDA (Yogen Singh)
10.20-11.00        Assessment of PPHN (Willem de Boode)
11.00-11.30        Coffee Break
11.30-12:10        Assessment of Neonatal Shock (Willem de Boode)
12:10-12.50        Advanced Echocardiographic Technologies (Yogen Singh)
12.35-13.00        Panel Discussion (Faculty)
13.00-13.30        Lunch Break
13.30-15.00        Hands-on Sessions (Faculty)
15.00-15.15        Coffee Break
15.15-16.45        Hands-on Sessions (Faculty)
16.45-17.00        Summary and Close (Tomasz Szczapa)

The course will be conducted in English.

REGISTRATION: CLICK

2. Seminarium „Badania naukowe w neonatologii” – Seminar for young neonatal physician-scientists

Date: 28.11.2019, Hotel Novotel Centrum, Poznań

Program:

11.00 – 11.10 Znaczenie badań naukowych w neonatologii – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
11.10 – 11.40 Taking a promising technology to the clinical care – Prof. Gorm Greisen (Rigshospitalet, Kopenhaga)

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 How to organize a large „pragmatic” clinical study in practice – Dr Mathias Hansen (Rigshospitalet, Kopenhaga)
12.30 – 13.00 Analiza statystyczna w badaniach klinicznych – Prof. dr hab. Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Publishing research papers – Prof. Gorm Greisen (Rigshospitalet, Kopenhaga)
14.30 – 15.00 How manuscripts are evaluated for publication – an Editor’s perspective – Prof. Liisa Lehtonen (Turku University, Finlandia)
15.00 – 15.10 Podsumowanie seminarium – Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Podczas seminarium nie zapewniamy tłumaczenia wykładów anglojęzycznych.

Program PDF do pobrania: program seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla uczestników zapewniamy bezpłatny nocleg w dniu 27.11.2019r. w Hotelu Novotel oraz wyżywienie  (przerwa kawowa i lunch).

Liczba miejsc ograniczona. Do udziału w seminarium zostaną zakwalifikowane osoby za podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz dołączonego CV.

REJESTRACJA: KLIK

3. Warsztaty (Practical workshops)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

 1. 11.15-12.00 Automatyczna regulacja FiO2 (Closed loop FiO2) – Maria Wilińska

2. 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym (aEEG applications in the neonatal unit) – Katrin Klebermass-Schrehof, Judy Moore, Łukasz Karpiński PROGRAM

   

3. 16.00-17.00 Warsztaty HFNC-Optiflow (HFNC-Optiflow workshop) – Michelle Muir (F&P, Nowa Zelandia)

SOBOTA, 30 listopada 2019r. (Saturday 30th)

 1. 09.30-11.00 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania – HFNC i CPAP (Non-invasive ventilatory support – HFNC and CPAP) – Ryszard Lauterbach, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa PROGRAM

5. 11.15-12.00 Monitorowania utlenowania tkankowego – NIRS (Tissue oxygenation monitoring (NIRS)) – Tomasz Szczapa

6. 12.15-14.00 Resuscytacja (Resuscitation) – Tomasz Szczapa, Iwona Maruniak-Chudek, Jacek Witwicki, Zuzanna Owsiańska

 

Udział w warsztatach praktycznych jest darmowy. Liczba miejsc ograniczona.

4. Zebrania (Meetings)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

 1. 12.00-12.45 Zebranie dyrektorów i instruktorów kursów ERC NLS
 2. 14.40-15.40 Rada programowa WOŚP