Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w neonatologii

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz II Klinika Neonatologii UMP serdecznie zapraszają do udziału w webinarze edukacyjnym pt.: „Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w neonatologii” , który odbędzie się w terminie 21 czerwca 2023r. w godz. 17.00-18.30.

Uczestnicy otrzymali za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.


 

Program:

17:00-17:10 Powitanie

17:10-17:40 Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej podczas wspomagania oddychania noworodków – dziś i jutro – Tomasz Szczapa (II Klinika Neonatologii UMP)

17:40-18:10 Praktyczne aspekty stosowania automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w OITN – Maria Wilińska (Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie)

18:10-18:30 Dyskusja


 

Prelegenci:

Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP –  pediatra i neonatolog, Kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełnił przez dwie kadencje funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Do 2019 roku członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka. 

Dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP  – Kierownik Kliniki Neonatologii i nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN), Prezes Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP), członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Prezes Towarzystwa Rozwoju Neonatologii.  Jest przewodniczącą Rady Naukowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej w Polsce oraz koordynatorem jego sekcji Programu Automatycznej Kontroli Tlenoterapii.  Przy konsultancie krajowym w zakresie neonatologii pełni funkcję doradcy ds. laktacji. Kieruje  pierwszym w Polsce Bankiem Mleka Kobiecego istniejącym od 2012 roku w Klinice Neonatologii CMKP. 

Autorka ponad 150 publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i międzynarodowym,  rozdziałów w podręcznikach, wielu publikacji popularnonaukowych. Redaktor Naczelny Biuletynu KUKP, członek Komitetu Naukowego kwartalnika PTN Postępy Neonatologii.    Organizator i kierownik naukowy corocznej ogólnopolskiej konferencji Wiosenne Spotkania Neonatologiczne, organizator wielu kursów dla lekarzy, wykładowca konferencji naukowych dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. 

W pracy zawodowej zajmuje się bezpieczeństwem zastosowania tlenu w neonatologii, popularyzuje metodę automatycznej kontroli tlenoterapii u noworodków niewydolnych oddechowo. Upowszechnia karmienie mlekiem kobiecym, w szczególności u wcześniaków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodka. 

Hobby to narciarstwo i aranżacja ogrodów. 


Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

 

Partner

o4