Skip to content
liniaw
Najświeższa wiedza od praktyków:

Kurs aEEG/CFM

KURS aEEG/CFM
to wydarzenie gromadzące
najlepszych praktyków:

0
prowadzących
linia
0
godzin wykładów i ćwiczeń
linia
0
osób w grupie podczas ćwiczeń
linia

ZAPEWNIAMY:
➔ całodniowe szkolenie z ćwiczeniami praktycznymi
➔ certyfikat ukończenia kursu z 6 punktami edukacyjnymi
➔ przerwa kawowa oraz lunch

liniaw
AktualnIE PROWADZIMY NABÓR NA Kurs:

11 grudnia '24

Concordia Design oraz Szpital GPSK w Poznaniu

Szanowni Państwo,

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacji Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce serdecznie zapraszają do pierwszej edycji kursu aEEG/CFM, który odbędzie się 11 grudnia 2024r. (środa) w Poznaniu. 
 

Monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przy wykorzystaniu zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) stanowi podstawowe źródło informacji o funkcji bioelektrycznej mózgu. Umożliwia ocenę stanu pacjentów leczonych hipotermią z powodu encefalopatii niedotlenieniowo- niedokrwiennej. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami stanowi również nieodzowny element diagnostyki oraz leczenia drgawek noworodkowych. Metoda ta jest również coraz częściej używane w monitorowaniu stanu ogólnego noworodków przedwcześnie urodzonych, diagnostyce krwawień dokomorowych oraz stanowi element oceny rozwoju psychoruchowego wcześniaków.

 

Pomiar utlenowania metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) jest prostym sposobem oceny saturacji tkanek głębokich. Wraz z aEEG jest kolejnym parametrem dzięki, któremu można w sposób ciągły oraz nieinwazyjny monitorować stan ośrodkowego układu nerwowego. 

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej obu wspomnianych wyżej metod, umożliwienie samodzielnej interpretacji badania aEEG w warunkach intensywnej opieki nad noworodkiem, prezentacja najnowszego aparatu monitorującego funkcję ośrodkowego układu nerwowego oraz nauka samodzielnego zakładania elektrod aEEG. W ramach warsztatów postaramy się również przybliżyć Państwu metodę NIRS, aby możliwe było praktyczne wykorzystanie jej zalet w trakcie opieki nad noworodkiem w bezpośrednim stanie zagrożenia życia.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 1500zł brutto na konto Fundacji Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce:

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce, ul. Polna 33.
Nr konta bankowego: 41 1160 2202 0000 0000 6089 1331   Bank Millenium SA
oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: tpikula@ump.edu.pl

W tytule przelewu proszę wpisać „Kurs aEEG”, imię i nazwisko.

Organizatorzy kursu:

spn_logo_gradient
o2

Program kursu:

08:30-09:00
Rejestracja - Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3
08:30-09:00
09:00-09:15
Powitanie
09:00-09:15
09:15-11:15
Wykład - Podstawy aEEG:
- Wstęp o interpretacja zapisu u noworodka donoszonego
- Interpretacja zapisu u noworodka przedwcześnie urodzonego
- Drgawki i artefakty
09:15-11:15
11:15-11:45
Przerwa
11:15-11:45
11:45-12:15
Wykład - Monitorowanie NIRS:
- Wprowadzenie do monitorowania spektroskopią bliskiej podczerwieni (NIRS) w połączeniu z aEEG
- Ocena utlenowania mózgu za pomocą NIRS
11:45-12:15
12:15 – 13:15 
Zajęcia praktyczne:
- Monitorowanie pacjenta na oddziale, obsługa aparatu aEEG
- Praktyczne omówienie procedury monitorowania aEEG na oddziale
- Podstawy techniczne korzystania z aparatu aEEG i jego funkcje
12:15 – 13:15 
13:15-14:00
Przerwa obiadowa
13:15-14:00
14:00-15:30 
Zajęcia praktyczne:
- Interpretacja zapisu aEEG
- Analiza i klasyfikacja zapisu aEEG
- Interpretacja zapisów w różnych stanach klinicznych
- Interpretacja, różnicowanie drgawek i artefaktów
14:00-15:30 
15:30-16:00
Przerwa - przejście do Szpitala GPSK
15:30-16:00
16:00-17:30
Omówienie zapisu pacjentów:
- Interpretacja zapisów aEEG u pacjentów monitorowanych obecnie na oddziale
16:00-17:30
17:30 - 17:45
Zakończenie
17:30 - 17:45

Prowadzący kurs

dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

pediatra i neonatolog, kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka.

Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  

W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie).

Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry.

Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

dr n. med. Łukasz Karpiński

asystent w II Klinice Neonatologii, neonatolog. Wieloletni instruktor kursów NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą intensywnej terapii noworodka ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania ośrodkowego układu nerwowego (aEEG oraz klasyczne EEG).

Partner:

2022-logo-ELMIKO-data-512
liniaw
KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

 

  • Udział w całodniowym kursie z dużym naciskiem na część praktyczną
  • Wyżywienie podczas kursu (przerwa kawowa  oraz lunch)
  • Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa z 6 punktami edukacyjnymi
pdf
PDF DO POBRANIA:

Rejestracja:

Kursy aEEG
Opcja obiadowa


Dane do wystawienia Faktury VAT

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem kursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podanych danych w celu przeprowadzenia procesu rejestracyjnego służącego organizacji Kursu aEEG/CFM. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach informowania o przyszłych konferencjach i kursach drogą mailową oraz telefoniczną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizator logistyczny:
Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce, ul. Polna 33.
Nr konta bankowego: 41 1160 2202 0000 0000 6089 1331   Bank Millenium SA
Po rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty pieniędzy oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: tpikula@ump.edu.pl

W tytule przelewu proszę wpisać „Kurs aEEG” + imię i nazwisko.
Koszt kursu: 1500zł brutto