Skip to content
liniaw
NajNOWSZA wiedza od praktyków:

Kurs NIDCAP FINE 1

Zamknęliśmy nabór na termin 13-14 maja 2025 r. Rozpoczynamy nabór na kolejny termin 15-16 maja 2025 r.

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym międzynarodowym KURSIE NIDCAP - FINE 1.
Kurs jest organizowany dzięki współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim Leuven Universitair Ziekenhuis, UZ Leuven w Belgii oraz II Kliniką Neonatologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

0
edycja!
linia
0
dni kursu
linia
0
certyfikowanych instruktorów z Belgii
linia
0
godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych
linia

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) - Fine 1 (Family and Infant Neurodevelopmental Education)

liniaw
Aktualny Kurs NIDCAP FINE 1:

15-16 maja '25

Miejsce: Lab150, Poznań

Jest to wyjątkowy, oparty na dowodach z badań naukowych program wspierania rozwoju noworodka i niemowlęcia wymagającego intensywnej opieki. Tradycja NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) sięga 1984 roku. Twórczynią metody jest prof. Heidelise Als, PhD wykładowczyni z Uniwersytetu Harvarda.

Założenia metody są realizowane jako standard w wielu oddziałach neonatologicznych na świecie (m.in. w Belgii czy Szwecji).

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się wcześniakami oraz dziećmi z grupy ryzyka oraz ich rodzinami (lekarzy, położnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów,  logopedów, pedagogów, doradców laktacyjnych). Oparty jest na zasadach NIDCAP, czyli zindywidualizowanej opiece nad noworodkiem zawartych w standardacht NFI (NIDCAP Federation International, Międzynarodowej Federacji NIDCAP). Priorytetem jest personalizowana opieka – każdy noworodek jest traktowany indywidualnie. Rodzic w pełni uczestniczy w procesie opieki, a specjaliści są partnerami dla rodziców i członków rodziny niemowlęcia.

Korzyści

Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i praktykę w zakresie:

 • Neurorozwoju i wpływu stresu, bólu i snu na dziecko i rodzinę
 • Rozwoju sensorycznego i wpływu środowiska na dziecko i rodzinę
 • Rozwoju motorycznego i wpływu pozycjonowania i manipulacji
 • Obserwacji dzieci
 • Dialogu w pięciu krokach
 • Karmienia

Warsztaty obejmować będą:

 • Ćwiczenie: obserwacja niemowląt
 • Ćwiczenia: wspieranie rozwoju poprzez pozycjonowanie i właściwą opiekę nad noworodkiem
Celem zapewnienia dobrej jakości kursu ćwiczenia odbywają się w dwóch mniejszych podgrupach.
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim, ale zapewniamy tłumaczenie konsekutywne na język polski.
 

Kurs NIDCAP FINE 1 (Family and Infant Neurodevelopmental Education 1)  to multidyscyplinarny kurs przedstawiający praktykę, dowody naukowe, teorię opieki rozwojowej skoncentrowanej na dziecku i rodzinie. Stanowi pierwszą część pionierskich kursów w zakresie edukacji i szkolenia multidyscyplinarnego z serii NIDCAP FINE.  Kurs NIDCAP FINE 1 to dwa dni zajęć na żywo z międzynarodowymi instruktorami koncepcji NIDCAP, w tym 11 godzin wykładów i warsztatów praktycznych.

W czasie kursu NIDCAP FINE 1 kursanci nabędą umiejętności dotyczących sposobów opieki: trzymania noworodka, kąpieli czy karmienia, tak aby odpowiednio poinstruowany przez specjalistyczny personel rodzic mógł wspierać neurorozwój dziecka. Kursanci zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące wspomagania noworodka uwzględniając rozwój sensoryczny oraz czynniki korzystnie i niekorzystnie oddziałujące na dziecko. Ponadto nauczą się sposobów obserwacji i komunikacji dziecka, dzięki czemu będą umieli je właściwie ocenić  i odpowiednio odczytać jego komunikaty w celu optymalizacji podejmowanych interwencji. Uwzględnienie czynników środowiskowych mogących pozytywnie lub negatywnie oddziaływać na dziecko pozwoli specjalistom doradzić rodzicom jak lepiej, korzystniej dla rozwoju niemowlęcia zaaranżować najbliższe otoczenie noworodka.

Prowadzący to certyfikowani, międzynarodowi wykładowcy NIDCAP z Uniwersytetu z Leuven w Belgii:

Sofie Vuylsteke

fizjoterapeutka oddziału intensywnej opieki noworodka NICU, terapeuta Bobath, specjalista NIDCAP

Kelly Janssens

położna, pielęgniarka na oddziale intensywnej opieki noworodka, NICU, doradczyni laktacyjna,  Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny International Board of Lactation Consultant (IBCLC), instruktor NIDCAP

Bieke Bollen

psycholożka NICU, specjalista w zakresie rozwoju intelektualnego niemowlęcia (Infant Mental health specialist), instruktor NIDCAP

Kurs jest organizowany we współpracy z II Kliniką Neonatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

pediatra i neonatolog, kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka.

Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  

W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie).

Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry.

Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

dr hab. n. o zdr. Roksana Malak

jest sekretarzem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa. Pracuje jako fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi oraz jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jej pasją jest terapia noworodków, niemowląt z dysharmonią rozwojową oraz terapia dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych oraz publikacji książkowej.

Ukończyła kursy: Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy, Kurs Halliwick (nauka pływania osób niepełnosprawnych), TIMP, MEDEK, FINE 1 – Leuven, Kompleksowa Diagnostyka i Terapia w Dysfagii Pediatrycznej. Współtworzy Zespół Ekspertów ds. Opracowania Wytycznych do Oceny Pacjentów w Wieku Rozwojowym, Krajowa Izba Fizjoterapii, Zespół Tematyczny do Spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii, European Academy of Childhood Disability, American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine.

liniaw

W cenie zapewniamy:​

 • 2 dni kursu (zajęcia prowadzone w jęz. angielskim, tłumaczone na język polski)
 • przerwa kawowa ciągła
 • przerwy obiadowe
 • materiały szkoleniowe w języku angielskim
 • certyfikat uczestnictwa

Opłaty:

 • koszt kursu to 2460 zł brutto z VAT

PROGRAM KURSU:

Czwartek, 15 maja '25

09:00-09:10
Wprowadzenie
09:00-09:10
09:10-10:30
Neurorozwój i wpływ stresu, bólu oraz snu na neurorozwój.
Rozwój sensoryczny oraz wpływ środowiska na rozwój sensoryczny.
09:10-10:30
10:30-11:00
Przerwa
10:30-11:00
11:00-12:15
Rozwój motoryczny i wpływ pozycjonowania oraz opieki na rozwój motoryczny
11:00-12:15
12:15-13:00
Przerwa lunchowa
12:15-13:00
13:00-13:45
Obserwacja noworodka
13:00-13:45
13:45-14:15
Pięć kroków dialogu z noworodkiem
13:45-14:15
14:15-16:10
Warsztaty
Ćwiczenia: obserwacja dziecka
Wspomagania wspierające rozwój
Kangurowanie
14:15-16:10
16:10-16:20
Podsumowanie
16:10-16:20

Piątek, 16 maja '25

09:00-10:30
Wspomaganie więzi rodzic-niemowlę
09:00-10:30
10:30-11:15
Karmienie
10:30-11:15
11:15-11:30
Przerwa
11:15-11:30
11:30-13:00
Warsztaty
Kąpanie dziecka w sposób wspierający neurorozwój
Komunikacja w rodzinie
Karmienie piersią w OITN
11:30-13:00
13:00-14:00
Przerwa lunchowa
13:00-14:00
14:00-14:30
Kangurowanie
14:00-14:30
14:30-15:00
Wdrożenie i kolejne kroki
14:30-15:00
15:00-15:15
Podsumowanie i zamknięcie kursu
15:00-15:15

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje data wpłaty pieniędzy!

Do kursu pozostało

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

Rejestracja:

Kurs NIDCAP
Opcja obiadowa


Dane do wystawienia Faktury VAT

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem kursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podanych danych w celu przeprowadzenia procesu rejestracyjnego służącego organizacji Kursu NIDCAP. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach informowania o przyszłych konferencjach i kursach drogą mailową oraz telefoniczną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

pdf
Regulamin Kursu NIDCAP FINE 1

Pobieram regulamin

Organizator logistyczny:
Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce, ul. Polna 33.
Nr konta bankowego: 41 1160 2202 0000 0000 6089 1331   Bank Millenium SA
Po rejestracji prosimy o dokonanie wpłąty pieniedzy oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: tpikula@ump.edu.pl

W tytule przelewu proszę wpisać „Kurs NIDCAP FINE 1” + imię i nazwisko.