Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 25 sierpnia 2020r. w godz. 17.00-18.30. webinar edukacyjny pt.: „Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka”.

Program

  1. Etiopatogeneza ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka
  2. Wybrane aspekty patofizjologiczne
  3. Diagnostyka i monitorowanie
  4. Postępowanie terapeutyczne (m.in. wentylacja mechaniczna, tlenek azotu)
  5. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

Partner