Stany naglące w neonatologii 2023 – „Praktyczna Neonatologia“ 1-2 grudnia 2023

Organizator logistyczny / Technical Symposium Organiser

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

 

Organizator merytoryczny / Substantive Organiser

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

 

Komitet Naukowy Sympozjum / Symposium Scientific Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP

Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Markwitz
Prof. dr hab. Ewa Helwich

Prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Termin Konferencji / Date:
1-2 grudnia 2023r. / December 1st 2023

Miejsce obrad /Venue:

Hotel Andersia Poznań / online

 

Podczas Konferencji jest prowadzone tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych.
Simultaneous translation during all sessions.

 

Uczestnicy otrzymują za udział w Konferencji 14 punktów edukacyjnych.
Participants receive 14 educational points for participation.

 

Adres strony internetowej Konferencji:
www.noworodek.edu.pl oraz stanynaglace2023.pl

Symposium website: www.neonate.eu

 

Koordynator Sympozjum / Symposium Coordinator:

mgr inż. Tomasz Pikuła

tel. 667-367-128, e-mail: tpikula@ump.edu.pl / sympozjum@noworodek.edu.pl

Współpraca / Cooperation:

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.
The event is co-financed from the budget of the City of Poznań.

Patronaty / Endorsement

Honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Honorary endorsement of the Polish Neonatal Society

Patronat Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

Endorsement of the Polish Resuscitation Council (PRC)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL)

Endorsement of the Wielkopolska Medical Chamber (WIL)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Honorary endorsement of the Rector of the Poznań University
of Medical Sciences

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Honorary endorsement of the Mayor of Poznan Jacek Jaśkowiak

Patronat European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology (EBN)

Endorsement of the European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology
(EBN)

Patronat Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
Endorsement of the Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)

Honorowy patronat Dyrektora GPSK UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Macieja Wilczaka

Honorary endorsement of the Director of the Women’s Hospital, Poznań University of Medical Sciences

 

PROGRAM KONFERENCJI (Schedule of the meeting)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023r. (Friday 1st)

Sesja I (Session I) – Poprawa jakości opieki nad noworodkiem (Quality of care improvements in neonatology)
Przewodniczący (Chair): Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

8.30 – 8.40 Otwarcie Konferencji (Opening ceremony)

8.40 – 8.50 Wystąpienie Jurka Owsiaka (WOŚP) (Speech by Jurek Owsiak – WOŚP Charity Fund)

8.50 – 9.10 Program Kompleksowej Opieki Rozwojowej nad Dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD  – dobór narzędzi badawczych (KORD Comprehensive Developmental Care Program for Prematurely Born Children – selection of research tools)
Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

9.10 – 9.30 Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w neonatologii (Artificial intelligence and machine learning in neonatology) – Josef Neu (Gainesville, USA)

9.30 – 9.50 Europejskie rekomendacje postępowania w Zespole Zaburzeń Oddychania – aktualizacja 2022 (European Consensus on the management of RDS – 2022 Update) – David Sweet (Belfast, Irlandia Północna)

9.50 – 10.10 Postępowanie z przetrwałym przewodem tętniczym u skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Wnioski z badania BeNeDuctus (Management of patent ductus arteriosus in extremely preterm infants. Lessons learned from the BeNeDuctus Trial) – Willem de Boode (Nijmegen, Holandia)

10.10 – 10.25 Dyskusja (Discussion)

10.25 – 10.35 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja II 
(Session II) – Żywienie i zagadnienia gastroenterologiczne (Nutrition and gastroenterology)
Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska), Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

10.35 – 10.55 „Martwicze zapalenie jelit”: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (“NEC”: Past, Present and Future) – Josef Neu (Gainesville, USA)

10.55 – 11.15 Optymalizacja wzrastania u bardzo niedojrzałych wcześniaków (Optimising growth in very preterm infants) – Mark Johnson (Southampton, UK)

11.15 – 11.35 Postępy w żywieniu skrajnie niedojrzałych wcześniaków (Feeding Extremely Preterm Babies – Recent Advances) – Jon Dorling (Southampton, UK)

11.35 – 11.55 Mity dotyczące laktacji i karmienia piersią (Myths about lactation and breastfeeding) – Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

11.55 – 12.15 Diagnostyka obrazowa NEC (NEC diagnostic imaging) – Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

12.15 – 12.25 Badanie zależności między sposobami wsparcia oddechowego a tolerancją pokarmu u bardzo niedojrzałych wcześniaków (Exploring the  relationship between modes of respiratory support and feed tolerance in very preterm infants) – Patryk Kwapień (Poznań, Polska)

12.25 – 12.40 Dyskusja (Discussion)

12.40 – 12.50 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja III (Session III) – Zakażenia w neonatologii (Infections in neonatology)
Przewodniczący (Chair): Justyna Czech-Kowalska (Warszawa, Polska), Beata Łoniewska (Szczecin, Polska)

12.50 – 13.10 Noworodek z zakażeniem – rutyna czy wyzwanie (Newborn with infection – routine or challenge) – Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

13.10 – 13.30 Wrodzone zakażenie CMV: nowe osiągnięcia, które mogą zmienić praktykę kliniczną (Congenital CMV: New developments that can change clinical practice) – Ana Alarcon (Barcelona, Hiszpania)

13.30 – 13.50 Wyzwania w diagnostyce i leczeniu wrodzonego zakażenia CMV – doświadczenia własne (Challenges in the diagnosis and treatment of congenital CMV infection) – Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)

13.50 – 14.10 Czy zakażenie HCV powinno interesować neonatologa? (Should HCV infection be of interest to a neonatologist?) – Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

14.10 – 14.30 O szczepieniach przeciwko pneumokokom w praktyce neonatologa (Pneumococcal vaccinations in the practice of a neonatologist) – Agnieszka Ochoda-Mazur (Kraków)

14.30 – 14.50 Zakażenia RSV – epidemiologia i profilaktyka w sezonie 2023/2024 (RSV infections – epidemiology and prevention in the 2023/2024 season) – wykład sponsorowany AstraZeneca – Tomasz Szczapa (Poznań)

14.50 – 15.05 Dyskusja (Discussion)

15.05 – 15.35 Przerwa obiadowa (Lunch break)


Sesja IV (Session IV)  – Resuscytacja i transport (Resuscitation and transport)
Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska), Alicja Kornacka (Poznań, Polska)

15.35 – 15.55 Edukacja w resuscytacji noworodków – źródła rekomendacji i metody szkoleń (Training in Newborn Resuscitation – The ‘what’) – John Madar (Plymouth, UK) 

15.55 – 16.15 Zaciskanie pępowiny ”w oparciu o fizjologię”: podstawy naukowe i praktyka kliniczna (Physiological based cord clamping: scientific background and clinical practice) – Ronny Knol (Leiden, Holandia)

16.15 – 16.35 Czy wentylacja dodatnim ciśnieniem i maska twarzowa nie są potrzebne? Stabilizacja wcześniaków za pomocą nosowego CPAP (PPV and face mask not needed ? Stabilising preterm infants with nasal CPAP) – Snorri Donaldsson (Reykjavík, Islandia)

16.35 – 16.55 Transport „N” – optymalizacja 2024 (Neonatal transport) – Jan Mazela (Poznań)

16.55 – 17.15 Wybrane aspekty opieki paliatywnej w neonatologii w oparciu o polskie badanie ankietowe EURONIC-2020 (Selected aspects of palliative care in neonatology based on the Polish EURONIC-2020 survey)  – Magdalena Rutkowska (Warszawa)

17.15 – 17.30 Dyskusja (Discussion)

18.30 – 19.30 Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 

 

SOBOTA, 2 grudnia 2023r. (Saturday 2nd)

Sesja V (Session V) – Monitorowanie w OITN (NICU monitoring)
Przewodniczący (Chair): Przemko Kwinta (Kraków, Polska), Łukasz Karpiński (Poznań, Polska)

9.00 – 9.20 Zdjęcia z wnętrza płuc: EIT i ECMO jako kluczowe elementy leczenia niewydolności oddechowej (Photos from inside the lungs: EIT and ECMO as key elements of the treatment of respiratory failure) – Iwona Maroszyńska (Łódź)

9.20 – 9.40 Randomizowane badania oksymetrii mózgowej na OITN – czy nadszedł czas na włączenie do praktyki klinicznej? (Randomised trials on cerebral oximetry in the NICU – is it time for integration into clinical practice?) – Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania)

9.40 – 10.00 Drgawki noworodkowe  – jak nowa klasyfikacja wpływa na naszą opiekę na oddziałach noworodkowych? (Update on neonatal seizures – how does the new classification influence our care on neonatal units?) – Katrin Klebermaß-Schrehof (Wiedeń)

10.00 – 10.20 Czy u każdego skrajnie niedojrzałego wcześniaka należy wykonywać badanie MR głowy? (Should we perform brain MRI in every extremely preterm infant?)  – Przemko Kwinta (Kraków)

10.20 – 10.35 Dyskusja (Discussion)

10.35 – 10.50 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja VI (Session VI) – Leczenie niewydolności oddechowej (Management of respiratory failure)
Przewodniczący (Chair): Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

10.50 – 11.10 Nowoczesne metody optymalizacji wentylacji mechanicznej (Novel adjuncts to mechanical ventilation) – Theodore Dassios (Patras, Grecja)

11.10 – 11.30 Surfaktant – obecne strategie leczenia i kierunki na przyszłość (Surfactant – current treatment strategies and future directions) – Kajsa Bohlin (Sztokholm, Szwecja)

11.30 – 11.50 Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości – strategie noworodkowe (High Frequency Oscillatory Ventilation – neonatal strategies) – Gabriel Dimitriou (Patras, Grecja)

11.50 – 12.10 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania: od fizjologii po zastosowanie kliniczne (Non-invasive respiratory support: from physiology to clinical application) – Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

12.10 – 12.30 Automatyczna kontrola stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej podczas wspomagania oddychania noworodków (Automated FiO2 control during neonatal respiratory suport) – Tomasz Szczapa (Poznań) 

12.30 – 12.45 Dyskusja (Discussion)

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja VII (Session VII) – Zagadnienia perinatologiczne (Perinatological issues)
Przewodniczący (Chair): Wiesław Markwitz (Poznań, Polska), Ewa Wender-Ożegowska (Poznań, Polska)

13.00 – 13.20 TTTS i TAPS – postępowanie i wyniki leczenia (TTTS and TAPS – management and outcome) – Enrico Lopriore (Leiden, Holandia)

13.20 – 13.40 Hemostaza u noworodków FGR (Hemostasis in FGR newborns) – Ryszard Lauterbach (Kraków)

13.40 – 14.00 Choroba hemolityczna płodu i noworodka – postępowanie i wyniki leczenia (Hemolytic disease of fetus and newborn – management and outcome) – Enrico Lopriore (Leiden, Holandia)

14.00 – 14.20 Konsekwencje dla potomstwa narażonego na hiperglikemię u matki (Consequences for offspring exposed to maternal hyperglycemia) – Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)

14.20 – 14.40 Noworodek matki małoletniej (Newborn of a minor mother) – Marta Szymankiewcz-Bręborowicz (Poznań)

14.40 -15.00 Wczesne i skrajne ograniczenie wzrastania u płodu (FGR) – strategie postępowania i wyniki perinatologiczne (Early and extreme fetal restriction (FGR) – management strategies and perinatal outcomes) – Rafał Iciek (Poznań)

15.00 -15.20 Laktoferyna – co nowego? (Lactoferrin update) – Jerzy Szczapa (Poznań)

15.20 – 15.35 Dyskusja (Discussion)

15.35 – 15.40 Zakończenie obrad (Closing ceremony)

15.40 – 16.20 Przerwa obiadowa (Lunch break)

 


Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

CZWARTEK, 30 listopada 2023 r. (Thursday 30th)

 • 00 – 17.00 Kaniulacja naczyń centralnych u noworodków przy pomocy USG
  – Karolina Chojnacka (Poznań), Dobrochna Wojciechowska (Poznań), Bożena Górewicz (Poznań)

 

 • 30 – 21.00 Resuscytacja noworodka – zaawansowane metody optymalizacji
  wsparcia oddechowego na sali porodowej

  – Alicja Kornacka (Poznań), Zuzanna Owsiańska (Poznań), Greta Sibrecht (Poznań), Piotr Ptak (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 Spotkania towarzyszące (Accompaniying meetings)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023 r. (Friday 1st)

1) 18.30 – 19.30 Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

 Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

PIĄTEK, 1 grudnia 2023r. (Friday 1st)

 • 30 – 12.00 Optymalizacja wspomagania oddychania noworodków
  (Optimization of respiratory support in newborns)
  Tomasz Szczapa (Poznań), Witold Błaż (Rzeszów), Bożena Górewicz (Poznań)


 • 00 – 14.30 Interdyscyplinarna opieka wspierająca rozwój noworodka (Developmental care)
  Roksana Malak (Poznań), Anna Stolaś (Poznań), Agata Jerzak (Poznań)


 • 30 – 17.00 Monitorowanie NIRS i zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym
  (NIRS monitoring and aEEG applications and in the neonatal unit)

  Łukasz Karpiński (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

 

SOBOTA, 2 grudnia 2023r. (Saturday 2nd)

 • 30 – 12.00 Cięcie cesarskie a laktacja i karmienie piersią
  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Lucyna Świderska (Wrocław), Edyta Ambroziak (Wrocław)

 

 • 00 – 14.30 Współczesne podejście do terapii surfaktantem i metody podania
  Tomasz Szczapa (Poznań), Greta Sibrecht (Poznań), Grzegorz Matusiak (Poznań)