Stany naglące w neonatologii 2022 – „Praktyczna Neonatologia“ 25-26 listopada 2022

Organizator logistyczny / Technical Symposium Organiser

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

 

Organizator merytoryczny / Substantive Organiser

II Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP


Komitet Naukowy Sympozjum / Symposium Scientific Committee

Dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP
Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. Wiesław Markwitz
Prof. dr hab. Ewa Helwich
Prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Termin Sympozjum / Date:
25-26 listopada 2022r.

Otwarcie Sympozjum / Opening ceremony:
25 listopada 2022r. o godz. 8.30 / November 25 th at 8.30am

Miejsce obrad /Venue:

Hotel Novotel Centrum Poznań / online

Podczas Sympozjum jest prowadzone tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych.
Simultaneous translation during all sessions.

Uczestnicy otrzymują za udział w Sympozjum 15 punktów edukacyjnych.
Participants receive 15 educational points for participation.

Adres strony internetowej Sympozjum:
www.noworodek.edu.pl oraz stanynaglace2022.pl

Symposium website: www.neonate.eu

Koordynator Sympozjum / Symposium Coordinator:

mgr inż. Tomasz Pikuła

tel. 667-367-128, e-mail: tpikula@ump.edu.pl / sympozjum@noworodek.edu.pl

Współpraca / Cooperation:

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.
The event is co-financed from the budget of the City of Poznań.

Patronaty / Endorsement

Honorowy patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Honorary endorsement of the Polish Neonatal Society

Patronat Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

Endorsement of the Polish Resuscitation Council (PRC)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL)

Endorsement of the Wielkopolska Medical Chamber (WIL)

Patronat European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Endorsement of the European Foundation for the Care
of Newborn Infants (EFCNI)

 

Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Honorary endorsement of the Rector of the Poznań University
of Medical Sciences

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Honorary endorsement of the Mayor of Poznan Jacek Jaśkowiak

Patronat European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology (EBN)

Endorsement of the European Society for Paediatric Research (ESPR)
& European Board of Neonatology
(EBN)

Patronat Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
Endorsement of the Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)

Honorowy patronat Dyrektora GPSK UM w Poznaniu

Prof. dr hab. Macieja Wilczaka

Honorary endorsement of the Director of the Women’s Hospital, Poznań University of Medical Sciences


PROGRAM SYMPOZJUM (Schedule of the meeting)

PIĄTEK, 25 listopada 2022r. (Friday 25th)

Sesja I (Session I) – Inauguracyjna (Opening)
Przewodniczący (Chair): Tomasz Szczapa (Poznań, Polska), Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

8.30 – 8.35 Otwarcie Sympozjum (Opening ceremony)

8.35 – 8.55 Aktualne wyzwania w organizacji opieki nad noworodkiem (Current issues in the organization of neonatal care) – Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

8.55 – 9.15 Czy aktualne wytyczne postępowania są odpowiednie dla mikrowcześniaków? (One size fits all? – Do the current guidelines suit the micropremies?) – Charles Roehr (Oksford, Wielka Brytania)

9.15 – 9.35 Optymalizacja ciśnienia końcowo-wydechowego podczas wsparcia oddechowego na sali porodowej i w OITN (Optimising PEEP in the DR and NICU. Are we there yet?) – David Tingay (Melbourne, Australia)

09.35 – 9.55 Czy tylko hipotermia w protekcji OUN po niedotlenieniu? (Should we use only hypothermia for brain protection in patients with HIE?) – Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

9.55 – 10.15 Dyskusja (Discussion)

10.15 – 10.35 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja II 
(Session II) – Wyzwania w intensywnej terapii noworodka cz. 1 (Challenges in the neonatal intensive care p. I)
Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska), Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

10.35 – 10.55 Kontrowersje dotyczące stosowania tlenoterapii u wcześniaków (Controversies in the use of oxygen in the preterm infants in the delivery room and NICU)
– Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

10.55 – 11.15 Postępowanie w zaburzeniach oddychania u późnych wcześniaków (Management of respiratory distress in the late preterm infants) – Charles Roehr (Oksford, Wielka Brytania)

11.15 – 11.35 Diagnostyka czynnościowa płuc z wykorzystaniem techniki wymuszonych oscylacji (FOT) (The Forced Oscillation Technique for assessing respiratory mechanics in newborn infants) – Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

11.35 – 11.55 Jak postępować z PDA u skrajnie niedojrzałych noworodków? (What to do with a PDA in extremely preterm infants?) – Willem de Boode (Nijmegen, Holandia)

11.55 – 12.15 Antybiotykoterapia (Antibiotic therapy) – Sinno Simons (Rotterdam, Holandia)

12.15 – 12.35 Dyskusja (Discussion)

12.35 – 13.05 Przerwa obiadowa (Lunch break)

Sesja III (Session III) – Wyzwania w intensywnej terapii noworodka cz. 2 (Challenges in the neonatal intensive care p. II)
Przewodniczący (Chair): Bożena Kociszewska-Najman (Warszawa, Polska), Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska)

13.05 – 13.25 Nieinwazyjna wentylacja wysokimi częstotliwościami noworodków (Neonatal non-invasive high-frequency ventilation) – Beata Łoniewska (Szczecin, Polska)

13.25 – 13.45 Wykorzystanie monitorowania aktywności bioelektrycznej przepony
w diagnostyce noworodka
(Electrical diaphragmatic activity signal as a diagnostic
and monitoring tool)
– Katarzyna Piątek (Turku, Finlandia)

13.45 – 14.05 Terapia surfaktantem – aktualizacja 2022 (Surfactant therapy – update 2022) – Jan Mazela (Poznań, Polska)

14.05 – 14.25 Czy mezenchymalne komórki macierzyste można już stosować
w neonatologicznej praktyce klinicznej?
(Are MSC ready for clinical use in neonatology?) – Mario Rüdiger (Drezno, Niemcy)

14.25 – 14.45 Profilaktyka zakażeń RSV – wyzwania i nowe możliwości (New frontiers towards the protection of infants against RSV ) – wykład sponsorowany AstraZeneca
– Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

14.45 – 15.05 Dyskusja (Discussion)

15.05 – 15.20 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja IV
(Session IV)  – Monitorowanie i obrazowanie (Monitoring and imaging)
Przewodniczący (Chair): Łukasz Karpiński (Poznań, Polska), Joanna Seliga-Siwecka (Warszawa, Polska)

15.20 – 15.40 Monitorowanie utlenowania mózgu u skrajnie niedojrzałych wcześniaków – wyniki badania SafeBoosC III (Cerebral oximetry in the extremely preterm infants – results of the SafeBoosC III Trial) – Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania)

15.40 – 16.00 Kliniczne zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni – potencjalne korzyści i zagrożenia (Clinical use ofcerebral oximetry – potential benefits
and harms )
– Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania)

16.00 – 16.20 Obrazowanie OUN wcześniaków z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (Routine cMRI in preterm infants and MRI marker ) – Kathrina Goeral (Wiedeń, Austria)

16.20 – 16.40 Somatyczne monitorowanie NIRS (Somatic oxygenation in neonates assessed by Near-infrared Spectroscopy: how and why?) – Elisabeth Kooi (Groningen, Holandia)

16.40 – 16.55 Dyskusja (Discussion)

16.55 – 17.10 Przerwa kawowa (Coffee break)

Sesja V (Session V) – Resuscytacja (Resuscitation)
Przewodniczący (Chair): Tomasz Szczapa (Poznań, Polska), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

17.10 – 17.30 Monitorowanie parametrów funkcji płuc na sali porodowej (Respiratory function monitoring in the delivery room ) – Michael Wagner (Wiedeń, Austria)

17.30 – 17.50 Neuromonitorowanie na sali porodowej (Neuro-monitoring in the delivery room) – Gerhard Pichler (Graz, Austria)

17.50 – 18.10 Stymulacja spontanicznego oddychania po urodzeniu u wcześniaków (Stimulation of spontaneous breating of preterm infants at birth) – Janneke Dekker (Leiden, Holandia)

18.10 – 18.30 Szkolenie w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
u noworodka
(Education in advanced neonatal resuscitation) – Marije Hogeveen (Nijmegen, Holandia)

18.30 – 18.50 Problemy etyczne w neonatologii (Ethical issues in neonatology)
– Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

18.50 – 19.05 Dyskusja (Discussion)

SOBOTA, 26 listopada 2022r. (Saturday 26th)

Sesja VI (Session VI) – Żywienie i wzrastanie noworodka cz. 1 (Nutrition and growth p.1)
Przewodniczący (Chair): Przemko Kwinta (Kraków, Polska), Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

9.00 – 9.20 Żywienie, wzrastanie i długoterminowe wyniki leczenie noworodków (Nutrition, Growth, and Long-Term Outcomes) – Tanis Fenton (Calgary, Kanada)

9.20 – 9.40 Nowe postępy w żywieniu pozajelitowym wcześniaków (New advances
in parenteral nutrition for preterm infants)
– Miguel Saenz de Pipaon (Madryt, Hiszpania)

9.40 – 10.00 Odrębności żywienia wcześniaków mlekiem biologicznej matki
i mlekiem kobiecym z banku mleka kobiecego
(Human milk in the nutritional care
of preterm infants )
– Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)

10.00 – 10.20 Oczekiwane i pożądane wzorce wzrastania wcześniaków (Expected
and Desirable Preterm Infant Growth Patterns )
– Tanis Fenton (Calgary, Kanada)

10.20 – 10.40 Dyskusja (Discussion)

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa (Coffee break)


Sesja VII (Session VII) – Żywienie i wzrastanie noworodka cz. 2 (Nutrition and growth p.2)
Przewodniczący (Chair): Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz, Polska), Dariusz Gruszfeld (Warszawa, Polska)

11.00 – 11.20 Rola wzmacniania żywienia w prawidłowym wzrastaniu niemowląt urodzonych przedwcześnie (The role of nutrition and fortification for improved growth of preterm infants) – Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

11.20 – 11.40 Powikłania okołoporodowe i rozwój dzieci matek z otyłością i nadwagą (Perinatal complications and long-term consequences of maternal obesity and metabolic syndrome) – Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań, Polska)

11.40 – 12.00 Znaczenie źródła pokarmu w patogenezie chorób wolnorodnikowych
u wcześniaków, przegląd piśmiennictwa
(The importance of the food source in the pathogenesis of free radical diseases in premature infants) – Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

12.00 – 12.20 Dyskusja (Discussion)

12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa (Lunch break)


Sesja VIII (Session VIII) – Wybrane zagadnienia perinatologiczne cz. 1 (Perinatology p.1)
Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań, Polska), Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

13.00 – 13.20 Sztuczne łożysko i sztuczna macica – kolejny przełom w perinatologii? (Artificial placenta and artificial womb – the next big thing in perinatology?) – Boris Kramer (Maastricht, Holandia)

13.20 – 13.40 Efekty stosowania kortykosteroidoterapii prenatalnej (Antenatal steroids and outcomes) – Emily Frier (Edynburg, Szkocja)

13.40 – 14.00 Hemodynamiczne uwarunkowania FGR – skutki dla położnika
i neonatologa
(FGR – hemodynamics disorders – current aspects and of perinatology)
Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

14.00 – 14.15 Dyskusja (Discussion)

14.15 – 14.30 Przerwa kawowa(Coffee break)


Sesja IX (Session IX) – Wybrane zagadnienia perinatologiczne cz. 2 (Perinatology p.2)
Przewodniczący (Chair): Iwona Maroszyńska (Łódź, Polska), Iwona Maruniak-Chudek (Rzeszów, Polska)

14.30 – 14.50 Sztuczna inteligencja w opiece nad noworodkiem: uczenie maszynowe – szanse i zagrożenia (Machine Learning in Neonatal Care: Potentials and Pitfalls)
– Deirdre Murray (Cork, Irlandia)

14.50 – 15.10 Czego nauczyliśmy się podczas epidemii COVID-19? (What are we learning from COVID19?) – Boris Kramer (Maastricht, Holandia)

15.10 – 15.30 Guzy szyi płodu – diagnostyka różnicowa i postępowanie w okresie prenatalnym i perinatalnym (Fetal neck tumors – differential diagnosis, antenatal and perinatal management) – Jakub Kornacki (Poznań, Polska)

15.30 – 15.50 Maksymalnie delikatna intensywna terapia noworodka (Intensive fragility in neonatal care) – Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

15.50 – 16.05 Optymalizacja opieki neonatologicznej z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych (Optimising neonatal care using telemedicine solutions)
– Piotr Pawałowski (Poznań, Polska)

16.05 – 16.20 Dyskusja (Discussion)

16.20 – 16.30 Zakończenie obrad (Closing ceremony)

 

Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

CZWARTEK, 24 listopada 2022 r. (Thursday 24th)

  • 15.00 – 18.00 Nowoczesne monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego przy użyciu zintegrowanej elektroencefalografii (aEEG) – Łukasz Karpiński (Poznań)

16.00 – 17.00 Część praktyczna – zajęcia przy pacjencie – rozpoczęcie zapisu aEEG.
Założenie zapisu aEEG u noworodka. Obsługa oprogramowania. Prezentacja aparatu CFM.
17.00 – 18.00 Część wykładowa – podstawy aEEG.
Podstawy teoretyczne aEEG, interpretacja u noworodka donoszonego, wcześniaka. Diagnostyka drgawek. Możliwości nowoczesnego aparatu aEEG.
18.00 – 19.00 Część praktyczna – interpretacja zapisu aEEG.
Interpretacja zapisu u noworodka donoszonego oraz urodzonego przedwcześnie. Interpretacja drgawek.

  • 15.00 – 18.00 Kaniulacja naczyń centralnych u noworodków przy pomocy USG
    – Dr Karolina Chojnacka oraz Lek. Dobrochna Wojciechowska (Poznań)

16.00 – 16.45 Część wykładowa – podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
u noworodków
16.45 – 17.45 Cześć praktyczna
Stacja nr 1: techniki wizualizacji naczyń i zakładanie wkłuć pod kontrolą USG
Stacja nr 2: technika zakładania wkłuć centralnych metodę Seldingera– ćwiczenie bez użycia USG
17.45 – 18.00 Przerwa
18.00 – 19.00 Część praktyczna – ćwiczenia na oddziale
Stacja nr 1: poszukiwanie dostępów naczyniowych przy użyciu USG u noworodków
Stacja nr 2: ocena linii centralnych przy pomocy USG – przebieg, końcówka – u noworodków