Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały bezpłatnym webinar edukacyjny pt.: „Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka” w terminie 24 września 2020r. w godz. 17.00-18.30.

Program

  1. Podstawowe parametry życiowe (HR, SpO2) w pierwszych minutach życia i w OITN
  2. Przezskórny pomiar prężności gazów oddechowych
  3. Analiza parametrów równowagi kwasowo-zasadowej
  4. Monitorowanie parametrów oddechowych
  5. Ocena utlenowania tkankowego
  6. aEEG
  7. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa – pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

Partner