Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie zaprasza do udziału w webinarze edukacyjnym pt.: „Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka” w terminie 17 czerwca 2021r. w godz. 17.00-18.30. 

Program spotkania:

17.00-17.20 Wrodzone wady syntezy i sekrecji surfaktantu (Charakterystyka i objawy, diagnostyka różnicowa i postępowanie) – prof. Robert Śmigiel

17.20-17.40 Letalne choroby rozwojowe płuc u noworodków (Charakterystyka i objawy, diagnostyka różnicowa i postępowanie) – dr Justyna Karolak

17.40-18.00 Zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji  (Charakterystyka i objawy, diagnostyka różnicowa i postępowanie) – dr hab. Tomasz Szczapa

18.00-18.30 Dyskusja

Uczestnicy otrzymają za udział w spotkaniu certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

Prelegenci:

Prof. Robert Śmigiel – Specjalista neonatologii, pediatrii i genetyki klinicznej. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 10 lat dyżuruje jako pediatra w oddziałach noworodkowych ASzK oraz PSK1 we Wrocławiu. Profesor konsultuje noworodki i starsze dzieci z zaburzeniami rozwoju w większości oddziałów noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu. Tematyka pracy badawczej Profesora jest skupiona nad zagadnieniami wad rozwojowych u dzieci, szczególnie wad przewodu pokarmowego. Autor i współautor szeregu publikacji oryginalnych, prac kazuistycznych i poglądowych w czasopismach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, jak i autorem kilku rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Dr hab. Tomasz Szczapa – Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Dr Justyna Karolak – Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2017-2019 odbyła staż naukowy w Baylor College of Medicine w Houston, TX, USA. Główne zainteresowania badawcze obejmują molekularne podstawy letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków, w tym dysplazji zrazikowej, wrodzonej dysplazji pęcherzykowej oraz innych form pierwotnej hipoplazji płuc.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner