Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 15 czerwca 2020r. w godz. 17.00-18.30 webinar edukacyjny pt.: „Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19”.

Program wydarzenia:

  1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
  2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
  3. Wybrane aspekty praktyczne
  4. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

Partner