Sympozjum 2018

Stany naglące w neonatologii 2018 – „Praktyczna Neonatologia“

23-24 listopada 2018

MATERIAŁY POSYMPOZJALNE

 

Sesja I (Session I) – Problemy neurologiczne w neonatologii (Neurological problems in neonatology)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.00-09.35Marianne Thoresen  (Bristol, Wielka Brytania)

 

Wiedza zyskana przez 12 lat stosowania hipotermii terapeutycznej – poprawa postępowania, prognozowanie krótko i długoterminowych wyników leczenia oraz nowe kierunki (Knowledge gained with 12 years of cooling as standard of care – improved  management, short and long term  outcome prediction  and new directions)

09.35-09.55Lena Hellstrom-Westas (Uppsala, Szwecja)

 

Zastosowanie aEEG i EEG u wcześniaków (aEEG and EEG applications in the preterm neonate)

09.55-10.15Andrew Whitelaw (Bristol, Wielka Brytania)

 

Pokrwotoczne poszerzenie układu komorowego: kiedy interweniować, rola nakłuć lędźwiowych, zbiorników połączonych z układem komorowym oraz nowych terapii (Posthemorrhagic ventricular dilatation: when to intervene, the role of lumbar puncture, ventricular reservoir and newer treatments)

PDF do pobrania

10.15-10.30Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja II (Session II) – Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej w OITN (Volume targeted modes of mechanical ventilation in the NICU)

Przewodniczący (Chair): Manuel Sanchez-Luna (Madryt, Hiszpania), Maria Wilińska (Warszawa), Andrzej Piotrowski (Łódź)

10.30-10.50Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia)

 

Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej noworodka w świetle danych z badań naukowych (Volume targeted ventilation for neonates – what is the evidence?)

10.50-11.10Manuel Sanchez Luna (Madryt, Hiszpania)

 

Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami połączona z trybem gwarantowanej objętości – innowacyjna metoda potencjalnie ograniczająca uszkodzenie płuc (An innovative approach to prevent lung injury with HFOV combined with Volume Guarantee)

PDF do pobrania

11.10-11.30Helen Chitty (Middlesbrough, Wielka Brytania)

 

Praktyczne aspekty stosowania trybów objętościowych wentylacji mechanicznej (Practical aspects of volume targeted ventilation)

11.30-11.50Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

 

Wpływ trybów objętościowych na parametry hemodynamiczne i utlenowanie mózgowe noworodka (The influence of volume targeted modes on brain oxygenation and hemodynamic parameters)

11.50-12.05Dyskusja (Panel discussion)
12.05-13.05Lunch

 

Sesja III (Session III) – Nieinwazyjne wsparcie oddechu (Non-invasive respiratory support)

Przewodniczący (Chair): Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy), Tomasz Szczapa (Poznań)

13.25-13.45Corrado Moretti (Rzym, Włochy)

 

Nieinwazyjne wsparcie oddechu i wentylacja: CPAP, BiPAP i NIPPV (Non-invasive support and ventilation: CPAP, BiPAP and NIPPV)

13.45-14.05Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

 

Nosowy CPAP i nosowa terapia wysokoprzepływowa: korzyści, kontrowersje i zastosowania (Nasal CPAP and nasal High Flow Therapy: advantages, controversies and applications)

14.05-14.25Manuel Sanchez-Luna (Mardyt, Hiszpania)

 

Innowacje w terapii oddechowej oraz monitorowaniu wcześniaków w OITN (Innovation in the respiratory care and monitoring of very immature infants at the NICU)

PDF do pobrania

14.25-14.45Corrado Moretti (Rzym, Włochy)

 

Wentylacja nieinwazyjna: fizjologiczne i kliniczne korzyści z synchronizacji (Non-invasive ventilation: physiological and clinical advantages of synchronization)

14.45-14.55Natalia Neumann-Klimasińska (Poznań)

 

Wentylacja nieinwazyjna z wykorzystaniem helioxu (Heliox non-invasive ventilation)

14.55-15.05Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Terapia wysokoprzepływowa w programie nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków WOŚP (High flow therapy in the WOŚP non-invasive ventilatory support project)

15.05-15.20Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IV (Session IV) – Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Yogen Singh (Cambridge, UK), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

15.20-15.40Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

 

Kontrowersje w resuscytacji noworodka (Controversies in newborn resuscitation)

PDF do pobrania

15.40-16.00Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia)

 

Wsparcie oddechowe na sali porodowej (Respiratory support in the delivery room)

16.00-16.15Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja V (Session V) – Zagadnienia gastroenterologiczne w neonatologii (Neonatal gastroenterology)

Przewodniczący (Chair): Jarosław Walkowiak (Poznań), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

16.15-16.30Jarosław Walkowiak (Poznań)

 

Mukowiscydoza – diagnostyka i postępowanie (Cystic fibrosis – diagnosis and management)

16.30-16.50Piotr Socha (Warszawa)

 

Cholestaza niemowlęca – czy możemy czekać? (Infantile  cholestasis – can we wait?)

16.50-17.10Ewa Gulczynska (Łódź)

 

Żywienie wcześniaka po wypisaniu ze szpitala (Post-discharge nutrition of a preterm infant)

PDF do pobrania

17.10-17.30Dariusz Gruszfeld (Warszawa)

 

Postbiotyki – nowa era rozumienia mikrobioty (Postbiotics in clinical practice)

17.30-17.50Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Zastosowanie probiotyków w praktyce klinicznej (Use of probiotics in clinical practice)

17.50-18.10Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Rola oligosacharydów mleka kobiecego (The role of Human Milk Oligosaccharides)

18.10-18.25Dyskusja (Panel discussion)

Sobota 24.11.2018 (Saturday 24th)

Sesja VI (Session VI) – Tlenoterapia (Oxygen theraphy)

Przewodniczący (Chair): Ewa Gulczyńska (Łódź), Jacek Witwicki (Warszawa)

09.00-09.20

Maria Wilińska (Warszawa)

Praktyczne zastosowanie systemów do automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (Automated systems for oxygen level regulation in clinical practice)

09.20-09.40

Janusz Gadzinowski  (Poznań)

Tlen w leczeniu noworodków (Oxygen therapy in the newborn)

09.40-09.55Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VII (Session VII) – Dysplazja oskrzelowo-płucna i zakażenia wirusem RS (Bronchopulmonary dysplasia and RSV infection)

Przewodniczący (Chair): Ewa Helwich (Warszawa), Jan Mazela (Poznań)

09.55-10.15Witold Błaż (Rzeszów)

 

Diagnostyka i leczenie BPD w 2018 roku (BPD – diagnosis and management in 2018)

PDF do pobrania
10.15-10.35Yogen Singh (Cambridge, UK)

 

Diagnostyka i postępowanie w nadciśnieniu płucnym w przebiegu BPD (Diagnosis and management of pulmonary hypertension in BPD)

10.35-10.55Ewa Helwich (Warszawa)

 

10 lat programu profilaktyki zakażeń wirusem RS w Polsce  – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV epidemiology and prophylaxis)

PDF do pobrania

10.55-11.15Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Jak zapobiegać dysplazji oskrzelowo-płucnej? – grant edukacyjny firmy Chiesi (How can we prevent bronchopulmonary dysplasia?)

11.15-11.30Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VIII (Session VIII) – Varia

Przewodniczący (Chair): Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Iwona Maroszyńska (Łódź)

11.50-12.10Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

 

Antybiotyki w rękach neonatologa (Antibiotic stewardship in neonatology)

PDF do pobrania
12.10-12.30Marek Migdał (Warszawa)

 

Noworodek jako potencjalny dawca narządów (Neonate as a potential organ donor)

PDF do pobrania

12.30-12.50Iwona Maroszyńska (Łódź)

 

Rola krążenia trzewnego w utrzymaniu homeostazy hemodynamicznej (The role of splanchic circulation in the hemodynamic homeostasis)

12.50-13.10Katarzyna Bierła (Ostrów Wlkp.)

 

Transport lotniczy w neonatologii (Neonatal air transport)

PDF do pobrania

1310-13.25Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IX (Session IX) – Monitorowanie komfortu pacjenta

Przewodniczący (Chair): Magdalena Rutkowska (Warszawa), Wojciech Walas (Opole)

13.25-13.45Hector Boix (Barcelona, Hiszpania)

 

Ocena stresu/komfortu noworodka z wykorzystaniem analizy zmienności czynności serca (Stress/Comfort Assessment in Newborn Infant Using HRV Analysis)

PDF do pobrania

13.45-14.05Magdalena Rutkowska (Warszawa)

 

Zastosowanie aparatu NIPE w opiece paliatywnej u noworodka – doświadczenia własne (NIPE equipment application in the neonatal paliative care – self-experience)

PDF do pobrania
14.05-14.20Paweł Zawitkowski (Warszawa)

 

NIPE – kontrola jakości procedur medycznych, mechanizmów regulacyjnych dziecka oraz terapii w OITN (NIPE – assessement of medical procedures’ quality and infants’ regulatory mechanisms in the NICU)

14.20-14.35Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)
14.35-15.35Lunch

Przedkonferencyjny kurs echokardiografii NPE

CZWARTEK, 22 listopada 2018 r. (Thursday 22nd)

1) 13.00-17.00 Kurs wprowadzający do echokardiografii wykonywanej przez neonatologa zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Introductory Course to Neonatologist performed Echocardiography (NPE))Prof. Yogen Singh (University of Cambridge, UK) – członek europejskiej grupy NPE i współautor rekomendacji

This short introductory course is aimed at neonatologists and neonatal trainees / fellows interested in enhancing their understanding in neonatal echocardiography – especially in basic echocardiography views and use of functional echocardiography in clinical practice in NICU. Lectures and mini hands-on sessions will be delivered in line with European NPE guidelines and recommendations.

KURS PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Spotkania towarzyszące (Accompaniying meetings)

1) Piątek g. 12.00-13.00 – Zebranie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków WOŚP

2) Piątek g. 18.30 – Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Warsztaty (Practical workshops)

PIĄTEK, 23 listopada 2018 r. (Friday 23rd)

1) 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG (aEEG applications)
Lena  Hellström-Westas, Judy Moore, Łukasz Karpiński

2) 16.15-18.15 Terapia wysokoprzepływowa (High flow therapy)
– Ron Fantl, Tomasz Szczapa, Jerzy Szczapa

SOBOTA, 24 listopada 2018 r. (Saturday 24th)

3) 9.00-10.00 Wentylacja konwencjonalna i tryby objętościowe
(Conventional ventilation and volume targeted modes) – Tomasz Szczapa

4) 10.00-10.45 Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem z gastrostomią
(Care of a newborn with gastrostomy) – Beata Klincewicz

5) 11.30-13.00 Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)
– Tomasz Szczapa, Karolina Chojnacka, Zuzanna Owsiańska, Dorota Postaremczak,

6) 13.15-14.35 – Ochrona skóry w okresie wczesnodziecięcym
(Infant skin care) – Jerzy Szczapa, Mariola Mirek, Janusz Wieczorek

Sympozjum 2017

Stany naglące w neonatologii 2017 – „Praktyczna Neonatologia“

24-25 listopada 2017

Piątek 24 listopada 2017r. (Friday 24th)

09.00 – 09.10  Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony)

Tomasz Szczapa (Poznań), Jerzy Szczapa (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.10 – 10.40  Sesja I – Inauguracyjna (Opening session)

Przewodniczący (Chair):
Ryszard Lauterbach (Kraków), Uwe Ewald (Uppsala)           

09.10 – 09.30  Jerzy Szczapa (Poznań)
Znaczenie standaryzacji i monitorowania praktyk klinicznych w poprawie  jakości i bezpieczeństwa opieki nad noworodkiem
(The role of standarization and monitoring of clinical practice in improvement of quality and safety of neonatal care)

09.30 – 09.50  Liisa Lehtonen (Turku)
Developing and measuring family centered care
(Udział rodziców w opiece nad noworodkiem – rozwój i ocena stosowanych praktyk)

09.50 – 10.10  Uwe Ewald (Uppsala)
Infection control in the NICU
(Kontrola zakażeń w oddziale intensywnej terapii noworodka)

10.10 – 10.30  Ryszard Lauterbach (Kraków)
Wątpliwości doświadczonego neonatologa
(Doubts of an experienced neonatologist)

10.30 – 10.40 Dyskusja (Panel discussion)

10.40 – 13.00  Sesja II – Leczenie niewydolności oddechowej cz. (Treatment of the respiratory failure p. I)

Przewodniczący (Chair):
Baldvin Jonsson (Stockholm), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.40 – 11.00  Liisa Lehtonen (Turku)
Why to consider NAVA ventilation?
(Wentylacja NAVA – dlaczego należy rozważyć jej zastosowanie?)

11.00 – 11.20  Baldvin Jonsson (Stockholm)
Non-invasive ventilation for neonates-the hard facts
(Wentylacja nieinwazyjna noworodka – twarde fakty)

11.20 – 11.40  Michael McQueen (USA)
High-Flow Nasal Cannula Therapy in the NICU: Mechanisms of Action, Recommendations for Use, and Clinical Efficacy
(Kaniule nosowe z wysokim przepływem gazów w oddziale intensywnej terapii noworodka: mechanizmy działania, zastosowania i skuteczność kliniczna)

11.40 – 12.00  Francesco Cardona (Vienna)
Less invasive surfactant administration in extremely premature infants – rationale, technique and outcome
(Mniej inwazyjne podanie surfaktantu u skrajnie niedojrzałych noworodków – założenia, technika i wyniki leczenia)

12.00 – 12.20  Danielle Trevisanuto (Padova)
Laryngeal mask airway: potential uses in neonates
(Potencjalne zastosowania masek krtaniowych u noworodków)

12.20 – 12.40  Nim Subhedar (Liverpool)
Inhaled nitric oxide use in the NICU – what‘s the evidence?
(Dowody naukowe dotyczące przydatności stosowania tlenku azotu w oddziale intensywnej terapii noworodka)

12.40 – 13.00 Dyskusja (Panel discussion)

13.00 – 13.40  Lunch

13.40 – 15.10  Sesja III – Monitorowanie w OITN i sali porodowej (NICU and delivery room monitoring)

Przewodniczący (Chair):
Eugene Dempsey (Cork), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

13.40 – 14.00  Thomas Alderliesten (Utrecht)
NIRS on the NICU, friend or foe?
(NIRS w oddziale intensywnej terapii noworodka – przyjaciel czy wróg?)

14.00 – 14.20  Karl Florian Schettler (Munich)
Rationale for the aEEG monitoring in the neonate
(Przesłanki do stosowania aEEG u noworodka)

14.20 – 14.40  Eugene Dempsey (Cork)
Neuromonitoring in the Delivery Room
(Neuromonitorowanie w oddziale porodowym)

14.40 – 15.00  Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)
Wpływ znieczulenia na stan noworodka
(The influence of anaesthesia on the newborn’s condition)

15.00 – 15.10 Dyskusja (Panel discussion)

15.10 – 16.30  Sesja IV – Problemy kardiologiczne (Cardiological problems)

Przewodniczący (Chair):
Yogen Singh (Cambridge), Bożena Werner (Warszawa)

15.10 – 15.30  Eugene Dempsey (Cork)
What should we do about low blood pressure in preterm infants?
(Postępowanie w hipotensji u noworodków urodzonych przedwcześnie)

15.30 – 16.00  Yogen Singh (Cambridge)
Patent ductus arteriosus – when and how should we treat?
(Drożny przewód tętniczy – kiedy, i jak powinniśmy leczyć?)

16.00 – 16.20  Bożena Werner (Warszawa)
Kardiologia interwencyjna w neonatologii
(Neonatal interventional cardiology)

16.20 – 16.30 Dyskusja (Panel discussion)

16.30 – 17.20  Sesja V – Diagnostyka obrazowa (Imaging studies)

Przewodniczący (Chair):
Ewa Helwich (Warszawa), Yogen Singh (Cambridge)                 

16.30 – 16.50  Yogen Singh (Cambridge)
Neonatologist performed echocardiography
(Badania echokardiograficzne wykonywane przez neonatologa)

16.50 – 17.10  Ewa Helwich (Warszawa)
Diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego u noworodka
(Central nervous system imaging in the neonate)

17.10 – 17.20 Dyskusja (Panel discussion)

17.20 – 18.10  Sesja VI – Fizjoterapia i follow-up

Przewodniczący (Chair):
Andrzej Czech (Legnica), Paweł Zawitkowski (Warszawa)             

17.20 – 17.40  Andrzej Czech (Legnica)
Rola lekarza rodzinnego w opiece nad noworodkiem po wypisaniu ze szpitala
(The role of family physician in the post-discharge care of the neonate)

17.40 – 18.00  Paweł Zawitkowski (Warszawa)
Fizjoterapia w OITN – fakty i mity
(Physiotherapy in the NICU – facts and myths)

18.00 – 18.10 Dyskusja i zamknięcie I dnia obrad (Panel discussion and close)

19.15 – 19.45 Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

20.00 – Kolacja (Dinner)

 

Sobota 25 listopada 2017r. (Saturday 25th)

09.00 – 10.10  Sesja VII – Problemy żywieniowe i metaboliczne w neonatologii cz.I

Przewodniczący (Chair):
Iwona Maruniak-Chudek (Katowice),  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)

09.00 – 09.20  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)
Witamina D – suplementacja w ciąży i u noworodka w świetle EBM
(Vitamin D supplementation in pregnancy and in the neonate according to the EBM)

09.20 – 09.40  Beata Czeszyńska (Szczecin)
Hipoglikemia i hiperglikemia – wyzwanie dla neonatologa
(Hypogylcemia and hyperglycemia – challenges for the neonatologist)

09.40 – 10.00  Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)
NEC – aktualne poglądy wg EBM
(NEC – comprehensive EBM approach)

10.00 – 10.10  Dyskusja (Panel discussion)

10.10 – 11.20  Sesja VIII – Leczenie niewydolności oddechowej cz. II 

Przewodniczący (Chair):
Janusz Gadzinowski (Poznań), Maria Wilińska (Warszawa)

10.10 – 10.30  Maria Wilińska (Warszawa)
Automatyczna regulacja FiO2
(Automated FiO2 control)

10.30 – 10.50  Janusz Gadzinowski (Poznań)
Zapalenia płuc związane z intubacją
(Intubation associated pneumonia)

10.50 – 11.10  Tomasz Szczapa (Poznań)
Strategie ochraniające płuca noworodka
(Lung protective strategies in the neonate)

11.10 – 11.20  Dyskusja (Panel discussion)

11.20 – 13.15  Sesja IX – Zakażenia w neonatologii  (Neonatal infaections)

Przewodniczący (Chair):
Ryszard Lauterbach (Kraków), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

11.20 – 11.40  Uwe Ewald (Uppsala)
Rational antibiotic therapy in neonatal infections
(Racjonalna antybiotykoterapia w neonatologii)

11.40 – 11.55  Ewa Helwich (Warszawa)
Epidemiologia i profilaktyka RSV – grant edukacyjny firmy Abbvie
(The epidemiology and prophylaxis of RSV)

11.55 – 12.10  Ryszard Lauterbach (Kraków)
Czy warto rozszerzać profilaktykę RSV? – grant edukacyjny firmy Abbvie
(Should the RSV prophylaxis be enhanced?)

12.10 – 12.30  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Terapia monitorowana stężeniami aminoglikozydów
(Aminoglycoside level monitoring)

12.30 – 12.45  Jerzy Szczapa (Poznań)
Przydatność prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń u noworodka
(The usefulness of procalcitonine in the neonatal infection diagnosis)

12.45 – 13.05  Agnieszka Kordek (Szczecin)
Miejsce immunoterapii w zakażenia okresu noworodkowego
(The role of immunotherapy in neonatal infections)

13.05 – 13.15  Dyskusja (Panel discussion)

13.15 – 13.55  Lunch

13.55 – 15.05   Sesja X – Problemy żywieniowe i metaboliczne w neonatologii (grant edukacyjny firmy NUTRICIA)

Przewodniczący (Chair):
Ewa Gulczyńska (Łódź), Jerzy Szczapa (Poznań)

13.55 – 14.15  Ewa Gulczyńska (Łódź)
Żywienie a rozwój mózgu i odporności u wcześniaka
(Neonatal nutrition vs brain development and immunity)

14.15 – 14.35  Jerzy Szczapa (Poznań)
Żywienie wcześniaka po wypisaniu do domu
(Postdischarge nutrition of preterm neonates)

14.35 – 14.55  Dariusz Gruszfeld (Warszawa), Jan Mazela (Poznań)
Dobre vs. złe tłuszcze w żywieniu noworodków i niemowląt
(Good vs. bad lipids in the nutrition of neonates and infants)

14.55 – 15.05  Dyskusja (Panel discussion)

15.05 – 16.30   Sesja XI – Varia

Przewodniczący (Chair):
Janusz Świetliński (Oświęcim), Alicja Wasiluk (Białystok)

15.05 – 15.25  Janusz Świetliński (Oświęcim)
Problemy związane z przetaczaniem preparatów krwiopochodnych w okresie noworodkowym
(Problems associated with blood preparations transfusion in the neonatal period)

15.25 – 15.45  Alicja Wasiluk (Białystok)
Małopłytkowości w okresie noworodkowym
(Neonatal thrombocytopenia)

15.45 – 16.00  Małgorzata Gołkowska (Warszawa)
Pielęgnacja skóry u wcześniaka
(Skin care in the preterm neonate)

 16.00 – 16.15  Jerzy Szczapa (Poznań)
Probiotyki w okresie perinatalnym
(Probiotics in the perinatal period)

16.15 – 16.30  Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)

 

Sesje satelitarne / Warsztaty praktyczne (Satellite sessions / Workshops)

PIĄTEK (Friday) 24.11.1017

10.00 – 13.00 Zastosowanie aEEG w oddziale intensywnej terapii noworodka (aEEG workshop) – Karl Florian Schettler, Judy Moore, Łukasz Karpiński
[Nie znaleziono pliku]

14.00 – 15.00  Pielęgnacja skóry w okresie wczesnodziecięcym (Infant skin care) – Nepentes

16.00 – 17.30 Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (metoda LISA) (LISA workshop) – Tomasz Szczapa

17.30 – 18.30 Nieinwazyjne wsparcie oddechu noworodka (Non-invasive ventilatory support) – Elżbieta Gajewska, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa, Michael Remmers
[Nie znaleziono pliku]

 SOBOTA (Saturday) 25.11.2017

9.00 -11.00     Resuscytacja noworodka oraz zastosowanie masek kratniowych (Neonatal resuscitation and laryngeal mask airways workshop) – Daniele Trevisanuto, Tomasz Szczapa, Zuzanna Owsiańska, Michalina Bugiera, Alicja Kornacka

12.00 – 13.00 Synchronizowana wentylacja mechaniczna (Synchronized mechanical ventilation) – Tomasz Szczapa, Natalia Neumann

13.30 – 15.30 Opieka wspierająca rozwój noworodka (Developmental care workshop) –  Wioletta Cedrowska, Anna Raczyńska, Monika Sierzputowska-Pieczara

UWAGA! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Sympozjum 2016

Stany naglące w neonatologii 2016 – „Praktyczna Neonatologia“

25-26 listopada 2016

PIĄTEK (25.11.2016r.)

9.00-9.10        Otwarcie sympozjum – T. Szczapa, J. Szczapa, J. Gadzinowski

Sesja I – Sesja inauguracyjna

09.10-09.30        Zbigniew Krasiński /Poznań/ – Ostre niedokrwienie kończyn u dzieci z małą urodzeniową masą ciała. Doświadczenia własne, state of art
0
9.30-10.00      Alan Gibson /Sheffield/ – Neonatal Resuscitation – What do we know and what don’t we know?
10.00-10.20    Mark Prutkin /Yekaterinburg/ – Organization of the neonatal care in Russia
10.20-10.40    Janusz Świetliński /Katowice/ – Jak zapewnić noworodkowi bezpieczny pobyt w szpitalu

10.40-10.50    Dyskusja

Sesja II – Wybrane problemy diagnostyki i leczenia niewydolności oddechowej noworodka
10.50-11.20    Peter Reynolds /Londyn/ – Delivery Room Stabilisation of the Preterm Infant with nasal High Flow
11.20-11.40    Janusz Gadzinowski /Poznań/ – Respiratorowe zapalenie płuc (grant edukacyjny Chiesi )
11.40-12.00    Marta Szymankiewicz /Poznań/  –  Wpływ zapalenia błon płodowych na rozwój i funkcję płuc noworodka
12.00-12.20    Magdalena Rutkowska /Warszawa/ – Ciężka postać dysplazji oskrzelowo-płucnej – czynniki ryzyka w świetle prospektywnych badań ogólnopolskich Neo-Pro
12.20-12.40    Tomasz Szczapa /Poznań/ – Sposoby optymalizacji wsparcia oddechowego noworodka
12.40-13.00    Wystąpienie Jurka Owsiaka (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

13.00-13.10    Dyskusja

13.10-13.40    Przerwa obiadowa

Sesja III – Wybrane problemy diagnostyki i leczenia wstrząsu
13.40-14.25    Yogen Singh /Cambridge/ – Neonatal shock
14.25-14.45    Iwona Maruniak-Chudek /Katowice/ – Rozszerzone możliwości monitorowania perfuzji
14.45-15.05    Ryszard Lauterbach /Kraków/- Perfuzja nie zależy tylko od pracy serca
15.05-15.25    Iwona Maroszyńska /Łódź/ – Zastosowanie krążenia pozaustrojowego w neonatologii
15.25-15.45    Süha Demirakca /Mannheim/ Update of iNO therapy in the neonate

15.35-15.45    Dyskusja

Sesja IV – Co nowego w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania?
15.55-16.25    Angelika Berger /Wiedeń/ – Less invasive surfactant administration in extremely low birthweight infants
16.25-16.45    Paweł Krajewski /Łódź/ – Polskie doświadczenia w stosowaniu LISA
16.45-17.05    Dorota Pawlik /Kraków/ Wytyczne postępowania w ZZO – aktualizacja 2016 (grant edukacyjny Chiesi)
17.05-17.25    Tomasz Szczapa /Poznań/ – Utlenowanie mózgowe i funkcja bioelektryczna mózgu podczas terapii surfaktantem

17.25-17.35    Dyskusja

Sesja V – Zaburzenia ciśnienia krwi
17.35-17.55    Bożena Werner /Warszawa/ – Nadciśnienie tętnicze u noworodka
17.55-18.15    Ewa Adamska /Warszawa/ – Leczenie hipotensji noworodka

18.15–18.45  Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

SOBOTA (26.11.2016r.)

Sesja VI – Wybrane problemy kardiologii i kardiochirurgii noworodka
09.00-09.20    Bohdan Maruszewski /Warszawa/ – Aktualne możliwości leczenia noworodków z wadami serca
09.20-09.40    Tomasz Mroczek /Kraków/ – Leczenie zespołu niedorozwoju lewego serca
09.40-10.00    Waldemar Bobkowski /Poznań/ – Leczenie zaburzeń rytmu serca u noworodka
10.00-10.20    Anna Turska-Kmieć /Warszawa/ – Leczenie niewydolności serca u noworodków
10.20-10.40    Bartłomiej Mroziński /Poznań/ – Opieka kardiologiczna nad dziećmi z najczęstszymi wadami serca rozpoznanymi w okresie noworodkowym – PDA, ASD, VSD
10.40-11.00    Rafał Surmacz /Poznań/ – Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna i przezskórne leczenie interwencyjne w okresie noworodkowym
11.00-11.10    Krzysztof Narębski, Hanna Streich, Michał Sidorowski /Toruń/ – Wpływ zaburzeń rytmu serca płodu na stan noworodka

11.10-11.20    Dyskusja

Sesja VII – Diagnostyka i leczenie przewodu tętniczego oraz wad płuc w XXI wieku
11.20-11.50    Yogen Singh /Cambridge/ – Echocardiographic diagnosis and haemodynamic assessment of PDA
11.50-12.10    Renata Bokiniec /Warszawa/ – Leczenie farmakologiczne PDA
12.10-12.30    Dariusz Patkowski /Wrocław/ – Torakoskopowe leczenie przewodu tętniczego i wad płuc
12.30-12.50    Witold Błaż /Rzeszów/ – NeoCardioSim – praktyczna aplikacja komputerowa wspomagająca interpretację i leczenie zaburzeń hemodynamicznych u noworodków

12.50-13.00    Dyskusja

13.00-13.30    Przerwa obiadowa

Sesja VIII – Interdyscyplinarne problemy z pogranicza neonatologii i anestezjologii
13.30-13.50    Andrzej Piotrowski /Warszawa/ – Przygotowanie noworodka do zabiegu operacyjnego
13.50-14.10    Wojciech Walas /Opole/ –  Trudna intubacja noworodka – w poszukiwaniu dobrych rozwiązań
14.10-14.30    Dariusz Gruszfeld /Warszawa/ – Dostępy centralne w neonatologii

14.30-14.40    Dyskusja

Sesja IX – Farmakoterapia noworodka
14.40-15.00    Barbara Królak-Olejnik /Wrocław/ – Kontrowersje w farmakoterapii noworodka
15.00-15.20    Jerzy Szczapa /Poznań/ – Leczenie przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka
15.20-15.40    Ewa Burchardt-Kroll /Poznań/ – Steroidoterapia postnatalna
15.40-16.00    Barbara Czech-Szczapa /Poznań/ – Antybiotykoterapia noworodka – spojrzenie epidemiologia
16.00-16.20    Jerzy Szczapa /Poznań/ – Probiotyki w okresie noworodkowym

16.20 – 16.30  Dyskusja

16.30 – 16.40  Zakończenie Sympozjum

Sesje satelitarne i warsztaty praktyczne

Piątek – 25.11.2016r.

Sesja satelitarna: Monitorowanie OUN

10.30 – 12.00  Judy Moore (UK)

  1. Understanding and identifying infants who benefit from aEEG monitoring
  2. Understanding the technical aspects of aEEG
  3. aEEG and the HIE infant.
  4. Trace interpretations
  5. aEEG case studies (outside of the HIE population

12.00 – 12.20 Łukasz Karpiński (Poznań) – Odmienności aEEG u wcześniaków

12.20 – 13.00  Judy Moore (UK), Łukasz Karpiński (Poznań)
Warsztaty praktyczne – Monitorowanie OUN


Sesja satelitarna firmy Abbvie: Zakażenia wirusem RS – praktyka postępowania w Polsce a standardy światowe

14.00 – 14.20  Tomasz Szczapa (Poznań) – Epidemiologia, diagnostyka i leczenie zachorowań wywołanych wirusem RS

14.20 – 14.40  Ewa Helwich (Warszawa) – Profilaktyka zakażeń RSV w Polsce – podsumowanie sezonu 2015/16 oraz kierunki zmian w Polsce

Sesja satelitarna: Żywienie noworodka

15.00 – 15.30  Jerzy Szczapa (Poznań) – Żywienie dziecka przedwcześnie urodzonego (grant
edukacyjny Nutricia
)

15.30 – 16.00  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)  – Najczęstsze problemy dotyczące
żywienia w okresie wczesnodziecięcym

16.00 – 16.30  Joanna Neuhoff-Murawska (Fundacja Nutricia) – Tysiąc pierwszych dni dla zdrowia

16.30 – 17.00  Bezpieczne żywienie i nowe technologie w cewnikach typu premicath
i pępkowych – prezentacja Vygon

17.00 – 17.15  Humana 0-VLB, Humana 0 dla wcześniaków, Humana 1 dla zdrowo urodzonych noworodków oraz Piulatte plus dla wsparcia laktacji dla mam karmiących piersią – propozycją firmy Humana Poland

Sobota – 26.11.2016r.

Sesja satelitarna firmy Dutchmed: Wentylacja nieinwazyjna

10.00 – 10.20  Elżbieta Gajewska (Wrocław) – Program nieinwazyjnego wsparcia oddechowego w Polsce w latach 2003-2016

10.20 – 10.40  Tomasz Szczapa (Poznań) – Rekomendacje PTN dotyczące stosowania HFNC

10.40 – 11.40  Warsztaty praktyczne HFNC

Sesja satelitarna firmy GE: Resuscytacja noworodka

Prowadzący: Alicja Kornacka, Karolina Chojnacka, Dorota Postaremczak,
Zuzanna Owsiańska, Tomasz Szczapa

12.00 – 12.20  Aktualne wytyczne NLS

12.20 – 13.30  Czy umiesz wentylować maską? – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem
trenażera do wentylacji

Warsztaty praktyczne: Opieka wspierająca rozwój noworodka

14.00 – 16.00  Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań)

 

Sympozjum 2015

Stany naglące w neonatologii 2015 – „Praktyczna Neonatologia“

20-21 listopada 2015

Piątek 20 listopada 2015r.

9.00 – 10.35 Sesja I – Inauguracyjna
Przewodniczący: Janusz Gadzinowski (Poznań), Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

9.00 – 9.10 Otwarcie Sympozjum
Jerzy Szczapa (Poznań), Mieczysław Walczak (Szczecin), Jarosław Walkowiak (Poznań)

9.10 – 9.40 Gorm Greisen (Kopenhaga)
Cerebral NIRS – testing the benefit

9.40 – 10.05 Janusz Gadzinowski (Poznań), Jennifer Zeitlin (Paryż) on behalf of the EPICE group
Zmiany w wynikach leczenia noworodków w ciągu dziesięciolecia w Wielkopolsce – między programami MOSAIC a EPICE UE

10.05 – 10.35 Michael Sherman (Missouri)
17-Hydroxyprogesterone: A Protective Hormone for the Fetus and Neonate

10.35 – 11.55 Sesja II – Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Przewodniczący: Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk), Agnieszka Szadkowska (Łódź)

10.35 – 10.55 Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)
Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w okresie noworodkowym

10.55 – 11.20 Agnieszka Szadkowska (Łódź)
Hiperglikemia okresu noworodkowego

11.20 – 11.45 Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
Hipoglikemia okresu noworodkowego

11.45 – 11.55 Agata Matusiak (Humana Polska)
Piulatte plus – jak przedłużyć okres karmienia naturalnego

11.55 – 13.10 Sesja III – Zaburzenia funkcji tarczycy
Przewodniczący: Marek Niedziela (Poznań), Jerzy Starzyk (Kraków)

11.55 – 12.20 Artur Bossowski (Białystok)
Noworodek matki z chorobą tarczycy

12.20 – 12.45 Marek Niedziela (Poznań)
Wrodzona niedoczynność tarczycy

12.45 – 13.10 Elżbieta Petriczko (Szczecin)
Zespół niskiego T3 i T4

13.10 – 13.25 Przerwa obiadowa

13.25 – 15.50 Sesja IV – Czynność kory nadnerczy i nieprawidłowości różnicowania płci
Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Piotr Fichna (Poznań)

13.25 – 13.50 Jerzy Starzyk (Kraków)
Względna niedoczynność nadnerczy

13.50 – 14.15 Piotr Fichna (Poznań)
Rozwój i zaburzenia funkcji kory nadnerczy u noworodków

14.15 – 14.40 Jerzy Starzyk (Kraków)
Nieprawidłowości determinacji płci

14.40 – 15.05 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Nieprawidłowości determinacji płci – omówienie sytuacji klinicznej

15.05 – 15.30 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)
Wpływ prenatalnej profilaktyki glikokortykosteroidowej na losy noworodka

15.30 – 15.50 Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonego przerostu
nadnerczy (WPN)

15.50 – 17.30 Sesja V – Zaburzenia wzrastania
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), Mieczysław Walczak (Szczecin)

15.50 – 16.15 Jerzy Szczapa (Poznań)
Patofizjologia i klinika hipotrofii wewnątrzmacicznej

16.15 – 16.40 Mieczysław Walczak (Szczecin)
Odległe następstwa hipotrofii wewnątrzmacicznej

16.40 – 17.05 Beata Pyrżak (Warszawa)
Zespół Turnera

17.05 – 17.30 Maria Kalina (Katowice)
Zespół Silver-Russell

17.30 – 19.10 Sesja VI – Wybrane zagadnienia gastroenterologiczne
Przewodniczący: Irena Jankowska (Warszawa), Jarosław Walkowiak (Poznań)

17.30 – 17.55 Jarosław Walkowiak (Poznań)
Przesiew noworodkowy – różne oblicza mukowiscydozy

17.55 – 18.20 Irena Jankowska (Warszawa)
Cholestazy okresu noworodkowo-niemowlęcego

18.20 – 18.45 Anna Liberek (Gdańsk)
Żywienie dziecka z przewlekłą cholestazą

18.45 – 19.10 Ryszard Lauterbach (Kraków)
Zastosowanie emulsji lipidowych u noworodka – korzyści i ryzyko

Sobota 21 listopada 2015r.

9.00 – 10.45 Sesja VII – Żywienie pozajelitowe
Przewodniczący: Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz), Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)

9.00 – 9.25 Tomasz Szczapa (Poznań)
Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego i podaży leków w dawkach indywidualnych

9.25 – 9.50 Marta Puchalska (Poznań)
Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego i podaży leków w dawkach indywidualnych– spojrzenie farmaceuty

9.50 – 10.20 Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)
Dalsze losy pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego w okresie
noworodkowym

10.20 – 10.35 Jerzy Szczapa (Poznań)
Laktoferyna – niezwykłe białko

10.35 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 12.15 Sesja VIII – Wybrane choroby układu pokarmowego u noworodka
Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.45 – 11.15 Michael Sherman (Missouri)
Biomarkers of Inflammation in Neonatal Bowel Infections: Focus on NEC

11.15 – 11.40 Jarosław Kwiecień (Zabrze)
Najczęstsze dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego
u noworodków i niemowląt: zasady diagnostyki i leczenia

11.40 – 12.05 Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)
Refluks żołądkowo-przełykowy czy powinien interesować neonatologa?

12.05 – 12.15 Dyskusja

12.15 – 12.35 Przerwa obiadowa

12.35 – 14.50 Sesja IX – Żywienie enteralne i probiotyki
Przewodniczący: Jarosław Kwiecień (Zabrze), Jan Mazela (Poznań)

12.35 – 13.05 Mariella Baldessare (Bari)
Probiotyki w okresie perinatalnym

13.05 – 13.25 Jerzy Szczapa (Poznań)
Żywienie enteralne w profilaktyce chorób alergicznych u noworodków

13.25 – 13.50 Jarosław Kwiecień (Zabrze)
Epigenetyka i żywienie a rozwój niemowlęcia

13.50 – 14.15 Ewa Gulczyńska (Łódź)
Żywienie noworodków ELBW po wypisaniu ze szpitala

14.15 – 14.40 Jerzy Szczapa (Poznań)
Zastosowanie probiotyków u noworodków

14.40 – 14.50 Dyskusja

14.50 – 16.35 Sesja X – Choroby metaboliczne i badania przesiewowe
Przewodniczący: Ewa Wender-Ożegowska (Poznań), Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)

14.50 – 15.15 Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)
Cukrzyca w ciąży

15.15 – 15.40 Łukasz Kałużny (Poznań)
ABC pediatrii metabolicznej w neonatologii

15.40 – 16.05 Jolanta Sykut-Cegielska (Warszawa)
Przesiew noworodków metodą MSMS w aspekcie klinicznym

16.05 – 16.25 Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań)
Siatki centylowe urodzeniowej masy ciała bliźniąt

16.25 – 16.35 Dyskusja

16.35 – 16.45 Zakończenie Sympozjum

 

Sesje satelitarne i warsztaty*

 

Piątek 20.11.2015r.

Sesja satelitarna: Wspomaganie oddychania u noworodka
Przewodniczący: Elżbieta Gajewska (Wrocław), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.00 – 10.30 Elżbieta Gajewska (Wrocław),
Co nowego w programie nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków?

10.30 – 11.00 Tomasz Szczapa (Poznań)
Wspomaganie oddychania noworodka z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów HFNC

Warsztaty I: Wspomaganie oddychania u noworodka z zastosowaniem metody HFNC
11.00 – 11.30 Tomasz Szczapa, Rafał Wesołowski (Dutchmed)

Warsztaty II: NIRS w neonatologii
12.30 – 13.30 Tomasz Szczapa, Andrzej Mazurek (Biameditek)

Sesja satelitarna: Resuscytacja i leczenie niewydolności oddechowej noworodka
Przewodniczący: Jan Mazela (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

14.00 – 14.30 Tomasz Szczapa (Poznań)
Cytrynian kofeiny – zastosowanie w neonatologii

14.30 – 15.00 Jan Mazela (Poznań)
Wczesny nCPAP – sukcesy i niepowodzenia

15.00 – 15.30 Agnieszka Walota (Linde Gaz)
Terapia iNO z wykorzystaniem urządzenia iNOvent

15.30 – 16.00 Tomasz Szczapa (Poznań)
Najnowsze wytyczne dotyczące resuscytacji noworodka (2015r.)

Warsztaty III: Resuscytacja noworodka
16.00 – 17.00 Alicja Kornacka, Karolina Chojnacka, Łukasz Karpiński

Warsztaty IV: Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego
i zlecania leków
17.30 – 18.30 Dorota Pietrzycka, Beata Witosław, Joanna Różycka

18.30 – 19.00 Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu i Noworodków

Sobota 21.11.2015r.

Sesja satelitarna: Pielęgnacja skóry noworodka
Przewodniczący: Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań), Jerzy Szczapa (Poznań)

9.00 – 9.20 Jerzy Szczapa (Poznań)
Charakterystyka morfologiczno-czynnościowa i pielęgnacja w zapobieganiu uszkodzeniom skóry noworodka i małego dziecka

9.20 – 9.40 Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
Profilaktyka atopowego zapalenia skóry w praktyce klinicznej

9.40 – 10.00 Janusz Wieczorek (Nepentes)
Środki kosmetyczne w pielęgnacji skóry dziecka

10.00 – 10.20 Kamil Kołda (Rada)
Nowe możliwości profilaktyki i leczenie uszkodzeń skóry w okresie wczesnodziecięcym

10.20 – 10.30 Pytania i odpowiedzi

Warsztaty V: Stymulacja rozwoju wcześniaka w oddziale intensywnej terapii
11.00 – 12.30 Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań), Wioletta Cedrowska (Łódź)

Sesja satelitarna: Wybrane problemy zakażeń u noworodka
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), Jerzy Szczapa (Poznań)

13.00 – 13.20 Alicja Książek, Dział Medyczny GSK (Warszawa)
Bezpieczeństwo i immunogenność szczepień u wcześniaków

13.20 – 13.40 Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Stężenie greliny i leptyny u noworodków z zakażeniem wewnątrzmacicznym

13.40 – 14.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Przydatność prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń u noworodków

14.00 – 14.20 Pytania i odpowiedzi

*liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona, udział po wcześniejszej rejestracji

Sympozjum 2014

Stany naglące w neonatologii 2014 – „Praktyczna Neonatologia“

28-29 listopada 2014

Piątek – 28.11.2014r.

9.00 – 9.20 Otwarcie Sympozjum
Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Jerzy Szczapa (Poznań)

Sesja I – Wentylacja nieinwazyjna
Przewodniczący: Marta Szymankiewicz (Poznań)
Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

9.20 – 9.40 Elżbieta Gajewska (Wrocław)
Jak program nieinwazyjnego wspomagania oddychania zmienił
postępowanie lekarskie w leczeniu noworodków

9.40 – 10.10 Colm O’Donnel (Dublin)
Delivery room care of preterm infants

10.10 – 10.40 Baldvin Jonsson (Stockholm)
CPAP devices and WOB

10.40 – 10.55 Paweł Krajewski (Łódź)
Nowe techniki podaży surfaktantu – doświadczenia własne

10.55 – 11.15 Tomasz Szczapa (Poznań)
Wsparcie oddechowe noworodka z wykorzystaniem metody HFNC

11.15 – 11.45 Kevin Ives (Oxford)
Nasal High Flow Therapy In Neonatology: experience, guidelines and future

11.45 – 12.00 Dariusz Madajczak (Warszawa)
Nieinwazyjna wentylacja oscylacyjna

12.00 – 12.10 Przerwa

 

Sesja II – Wentylacja inwazyjna
Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

12.10 – 12.40 Wojciech Walas (Opole)
HFOV w neonatologii- aktualny stan wiedzy, perspektywy i moje doświadczenia

12.40 – 13.00 Jan Mazela (Poznań)
Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami z gwarantowaną
objętością

13.00 – 13.20 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Żywienie noworodka ze wspomaganiem wentylacji

13.20 – 13.40 Marta Szymankiewicz (Poznań)
Wentylacyjne zapalenie płuc

13.40 – 13.55 Przemysław Sadowski (Diagnos)
Wentylacja HFOV

13.55 – 14.15 Tomasz Szczapa (Poznań)
Tryby objętościowe wentylacji konwencjonalnej

14.15 – 14.30 Przerwa

 

Sesja III – Diagnostyka obrazowa w chorobach układu oddechowego i krążenia
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Przemko Kwinta (Kraków)

14.30 – 14.50 Przemko Kwinta (Kraków)
Nowe metody diagnostyki obrazowej u noworodka z niewydolnością
oddechową

14.50 – 15.20 Baldvin Jonsson (Stockholm)
SPECT results and BPD grading

15.20 – 15.40 Witold Błaż (Rzeszów)
„Funkcjonalne” badanie echokardiograficzne wykonywane przez
neonatologa

15.40 – 16.00 Piotr Kruczek (Kraków)
Kompleksowa ocena hemodynamiczna w OITN

16.00 – 16.20 Bartłomiej Mroziński (Poznań)
Rola kardiologa w leczeniu noworodka wymagającego intensywnej terapii

16.20 – 16.40 Agata Matusiak (Humana)
Produkty Humana w Polsce – by pomóc dziecku, matce i lekarzowi…

16.40 – 17.00 Przerwa

 

Sesja IV – Optymalizacja tlenoterapii
Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź)
Jan Mazela (Poznań)

17.00 – 17.20 Tom Bachman (Lake Arrowhead)
Practical aspects of using CLiO2

17.20 – 17.40 Maria Wilińska (Warszawa)
Wentylacja mechaniczna z automatyczną kontrolą stężenia tlenu

17.40 – 18.00 Tom Bachman (Lake Arrowhead)
Update on the latest evidence on SpO2 targeting

18.00 – 18.15 Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Sobota – 29.11.2014r.

Sesja V – Tlenek azotu w leczeniu noworodków
Przewodniczący: Ewa Helwich (Warszawa)
Ryszard Lauterbach (Kraków)

8.30 – 8.50 Tomasz Szczapa, Janusz Gadzinowski (Poznań)
Leczenie tlenkiem azotu u wcześniaków.

8.50 – 9.20 Nim Subhedar (Liverpool)
Inhaled nitric oxide in neonates the: UK experience.

9.20 – 9.30 Przerwa

 

Sesja VI – Stabilizacja noworodka po urodzeniu
Przewodniczący: Katarzyna Kornacka (Warszawa)
Paweł Krajewski (Łódź)

9.30 – 10.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Program nieinwazyjnego wspomagania wentylacji u noworodków w Polsce
w latach 2013-2014

10.00 – 10.20 Ryszard Lauterbach (Kraków)
CPAP w sali porodowej

10.20 – 10.40 Tomasz Szczapa (Poznań)
Aktualne wytyczne resuscytacji noworodka

10.40 – 11.00 Ewa Gulczyńska (Łódź)
Wybrane problemy kliniczne u noworodka wymagającego leczenia
hipotermią

11.00 – 11.15 Ewa Helwich (Warszawa)
Co nowego w transporcie noworodka

11.15 – 11.30 Jerzy Szczapa (Poznań)
Probiotyki w profilaktyce zapalenia piersi u położnic

11.30 – 11.40 Przerwa

 

Sesja VII – Znieczulenie u noworodka
Przewodniczący: Hanna Bilert (Poznań)
Andrzej Piotrowski (Warszawa)

11.40 – 12.00 Agnieszka Koziołek (Poznań)
Zasady znieczulenia noworodka

12.00 – 12.15 Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Sulfentanyl – możliwości lecznicze

12.15 – 12.35 Andrzej Piotrowski (Warszawa)
Prowadzenie wentylacji mechanicznej w czasie znieczulenia

12.35 – 12.55 Agnieszka Pietrzak (Poznań)
Techniki wspomagania oddychania po zabiegach operacyjnych

12.55 – 13.15 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)
Wsparcie oddechowe noworodków wymagających zabiegów chirurgicznych –
doświadczenia własne

13.15 – 13.35 Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Wpływ znieczulenia u noworodka na dalszy rozwój

13.35 – 13.45 Przerwa

 

Sesja VIII – Farmakoterapia w niewydolności oddechowej
Przewodniczący: Marek Migdał (Warszawa)
Paweł Wiczling (Gdańsk)

13.45 – 14.05 Marek Migdał (Warszawa)
Nowe leki stosowane w interwencyjnej terapii noworodka

14.05 – 14.25 Hanna Bilert (Poznań)
Opioid u matki – co z dzieckiem

14.25 – 14.40 Karolina Kulińska (Poznań)
Wpływ anestetyków lokalnych na komórki krwi pępowinowej

14.40 – 14.55 Dariusz Madajczak (Warszawa)
Diuretyki w czasie odzwyczajania od wentylacji

14.55 – 15.10 Jerzy Szczapa (Poznań)
Surfaktant – aktualne zalecenia w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania

15.10 – 15.25 Piotr Korbal (Bydgoszcz)
Cytrynian kofeiny – doraźne i odległe następstwa leczenia

15.25 – 15.35 Przerwa

 

Sesja IX – Leczenie przeciwbólowe u noworodka
Przewodniczący: Agnieszka Bienert (Poznań)
Maria Wilińska (Warszawa)

15.35 – 16.00 Paweł Wiczling (Gdańsk)
Zależność pomiędzy wiekiem, masą ciała a farmakokinetyką leków

16.00 – 16.15 Agnieszka Bienert (Poznań)
Farmakologiczne podstawy leczenia przeciwbólowego u noworodków

16.15 – 16.30 Krzysztof Narębski, Maciej Cettler, Hanna Streich (Toruń)
Stosowanie leków przeciwbólowych i anestetycznych u noworodków
hospitalizowanych w oddziale w latach 2011-2014 w ramach akredytacji
„Szpital bez bólu”

16.30 – 16.45 Anna Kawińska-Kiliańczyk i wsp. (Gdańsk)
Rozpoznanie i możliwość terapii bólu u noworodków w ocenie pielęgniarek
i położnych

16.45 – 17.00 Jowita Rosada-Kurasińska (Poznań)
Aktualne zasady leczenia bólu pooperacyjnego u noworodków.

17.00 – 17.10 Przerwa

 

Sesja X – Varia
Przewodniczący: Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Jerzy Szczapa (Poznań)

17.10 – 17.30 Jerzy Szczapa (Poznań)
Leczenie przeciwgrzybicze

17.30 – 17.45 Anna Śniatkowska-Bartkowska (Poznań)
Mechanizmy snu u noworodka

17.45 – 18.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Laktoferyna – niezwykłe białko

 

Sesja satelitarna – Sobota 29.11.2014r.

Zaburzenia koagulologiczne u noworodka
Przewodniczący: Ryszard Lauterbach (Kraków)
Tomasz Urasiński (Szczecin)

11.30 – 12.00 Tomasz Urasiński (Szczecin)
Zakrzepica u dzieci

12.00 – 12.30 Piotr Korbal (Bydgoszcz)
Diagnostyka zaburzeń koagulologicznych u noworodka

12.30 – 13.00 Ryszard Lauterbach (Kraków)
Nieaktywne białko C – doświadczenia własne

13.00 – 13.30 Dyskusja