Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie dziękują za liczny udział (1180 uczestników) w  bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt.: „Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19” w terminie 3 lutego 2021r. w godz. 17.00-18.30.

Program

1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
3. Wybrane aspekty praktyczne
4. Sesja pytań i odpowiedzi
 

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa – pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.


Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymają certyfikat z punktem edukacyjnym.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

Partner