Sympozjum Neonatologiczne

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt.: "Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka 2021" w terminie 15 kwietnia 2021r. w godz. 17.00-18.30.


Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa - pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.


Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymają certyfikat z punktem edukacyjnym.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

 

Partnerzy:

ARCHIWUM

Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP serdecznie dziękują za liczny udział (1180 uczestników) w  bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt.: "Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19" w terminie 3 lutego 2021r. w godz. 17.00-18.30.

Program

1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
3. Wybrane aspekty praktyczne
4. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa - pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.


Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymają certyfikat z punktem edukacyjnym.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'u na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktywnościach: https://www.facebook.com/stanynaglacewneonatologii

 

Partner:Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały bezpłatnym webinar edukacyjny pt.: "Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka" w terminie 24 września 2020r. w godz. 17.00-18.30.

Program

 1. Podstawowe parametry życiowe (HR, SpO2) w pierwszych minutach życia i w OITN
 2. Przezskórny pomiar prężności gazów oddechowych
 3. Analiza parametrów równowagi kwasowo-zasadowej
 4. Monitorowanie parametrów oddechowych
 5. Ocena utlenowania tkankowego
 6. aEEG
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa - pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji.  W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Spotkanie nie będzie nagrywane. Ilość miejsc ograniczona!

 

 

Partnerzy:Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 25 sierpnia 2020r. w godz. 17.00-18.30. webinar edukacyjny pt.: "Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka".

Program

 1. Etiopatogeneza ciężkiej niewydolności oddechowej noworodka
 2. Wybrane aspekty patofizjologiczne
 3. Diagnostyka i monitorowanie
 4. Postępowanie terapeutyczne (m.in. wentylacja mechaniczna, tlenek azotu)
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

 

Partnerzy:

      Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 14 lipca 2020r. w godz. 17.00-18.30. webinar edukacyjny pt.: "Terapia wysokoprzepływowa (HFNC) w praktyce klinicznej".

Program

 1. Podstawy patofizjologiczne i mechanizm działania HFNC
 2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii
 3. Aspekty praktyczne - aktualne rekomendacje
 4. Zastosowanie HFNC w polskich ośrodkach (rejestr WOŚP)
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

 

Partnerzy:

   Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce oraz Klinika Neonatologii UMP zorganizowały w dniu 15 czerwca 2020r. w godz. 17.00-18.30 webinar edukacyjny pt.: "Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19".

Program wydarzenia:

 1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
 2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
 3. Wybrane aspekty praktyczne
 4. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

 

Partnerzy: