Fundacja Rozwoju Neonatologii

 

Dr Katarzyna Bierła (Ostrów Wielkopolski)

specjalista pediatra, neonatolog. Od 1990 r. pracuje w Oddziale Neonatologicznym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 2010 r. pełni funkcję ordynatora Oddziału Neonatologicznego w Ostrowie Wlkp. im. WOŚP, który jest oddziałem III st. referencji neonatologicznej.


 

Dr Witold Błaż (Rzeszów)

pracuje w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka i Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Główne zainteresowania to hemodynamika, interakcje krążeniowo-oddechowe, kompleksowa opieka nad wcześniakiem na granicy przeżywalności.


 

Prof. Hector Boix (Barcelona, Hiszpania)

jest koordynatorem badań w szpitalu uniwersyteckim Vall d'Hebron w Barcelonie. Jest członkiem Zarządu Hiszpańskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz członkiem Komitetu Naukowego Hiszpańskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Brał udział w badaniach klinicznych związanych z zamartwicą urodzeniową i neuroprotekcją. Jego obecne badania koncentrują się na wpływie pierwszych godzin życia na wynik neurorozwojowy.


 

Dr Helen Chitty (Middlesbrough, UK)

specjalista neonatolog, zatrudniony w The James Cook University Hospital w Middlesbrough w Wielkiej Brytanii. W ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Newcastle podjęła się badania porównującego tryby objętościowe wentylacji mechanicznej u wcześniaków. Otrzymała za to nagrodę Richard D. Rowe Clinical Research Award przyznaną przez The Society of Pediatric Research w 2017 roku.


 

Prof. Janusz Gadzinowski (Poznań)

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były Konsultant Krajowy i Wojewódzki ds. Neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC, EPICE i SHIPS, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.


 

Prof. Dariusz Gruszfeld (Warszawa)

pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.


 

Prof. Ewa Gulczyńska (Łódź)

ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Specjalista pediatrii i neonatologii. Jest kierownikiem Kliniki Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki. Od 2006 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neonatologii. Wśród zainteresowań naukowych należy wymienić farmakokinetykę i terapię monitorowaną, opiekę nad noworodkiem o ekstremalnie małej masie ciała, zaawansowane techniki wentylacji, terapię surfaktantem egzogennym i terapię żywieniową.


 

Prof. Lena Hellstrom-Westas (Uppsala, Sweden)

profesor medycyny okołoporodowej na Uniwersytecie w Uppsali oraz Konsultantem Neonatologii w Klinice Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali w Szwecji. Jest dyrektorem medycznym w ośrodku Karolinska NIDCAP oraz doradcą naukowym w dziedzinie neonatologii w Szwedzkiej Krajowej Radzie Zdrowia i Opieki Społecznej. Uzyskała dyplom medyczny w Instytucie Karolinska w Sztokholmie, ale większość jej szkoleń klinicznych ukończyła w szpitalu uniwersyteckim w Lund w Szwecji. To również w Lund rozpoczęła pionierskie badania dotyczące monitorowania aEEG, gdzie skupiła się na wczesnym prognozowaniu wyników u niedotlenionych noworodków i wcześniaków, wykrywaniu napadów, oceny snu i bólu.


 

 

Prof. Ewa Helwich (Warszawa)

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.


 

Prof. Claus Klingenberg (Tromso, Norway)

jest głównym konsultantem NICU w szpitalu uniwersyteckim w Północnej Norwegii w Tromsø. Pracował również w Tanzanii, a roczny urlop naukowy spędził na NICU w Royal Women's Hospital w Melbourne w Australii w latach 2009-2010. W tym czasie brał udział w eksperymentach na zwierzętach dotyczących niedotlenienia. Prof. Klingenberg jest autorem norweskiego podręcznika opieki neonatologicznej. Opublikował kilka artykułów ze szczególnym uwzględnieniem infekcji u noworodków, wsparcia oddechowego i resuscytacji.


 

Prof. Barbara Królak-Olejnik

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.


 

Dr Anna Lavizzari (Mediolan, Italy)

lekarz, neonatolog. Ukończyła szkolenie z zakresu pediatrii i neonatologii oraz pracuje w Clinical Sciences and Community Health, University of Milan, Włochy. Jej projekty badawcze dotyczyły głównie noworodków: nieinwazyjnego wspomagania oddechowego, mechaniki oddechowej, resuscytacji i minimalnie inwazyjnego podawania surfaktantów. Współpraca w badaniach eksperymentalnych dotyczyła długoterminowych powikłań wcześniactwa i długotrwałej wentylacji mechanicznej u wcześniaków. Od 2014r. jest konsultantem neonatologii w NICU w Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico w Mediolanie. Sekretarz grupy PICU i NICU Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek Rady Pulmonologicznej Włoskiego Towarzystwa Neonatologicznego i członek Rady Pulmonologicznej ESPR.


 

Prof. Iwona Maroszyńska (Łódź)

specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przewodnicząca oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa neonatologicznego. Kliniczne obszary zainteresowań: Niewydolność oddechowa noworodków, zaburzenia krążenia u noworodków, optymalizacja opieki nad noworodkiem z wrodzoną wada rozwojową. Zainteresowania badawcze: Monitorowanie i leczenia zaburzeń mikrokrążenia u noworodków; Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych u noworodków.


 

Prof. Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

specjalista pediatra i neonatolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania zawodowe: problematyka sepsy, diagnostyka zakażeń, niewydolność nerek i zaburzenia metaboliczne.


 

Dr Marek Migdał (Warszawa)

specjalista pediatra i pulmonolog. Kierownik "Zespółu Długoterminowej Opieki Domowej i Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci" w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Autor przeszło 180 publikacji. Współtwórca pierwszego w Polsce programu przewlekłej wentylacji domowej u dzieci. Od 2014 roku jest członkiem zarządu European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC).


 

Prof. Corrado Moretti (Rome, Italy)

konsultant w Department of Paediatrics, Faculty of Medicine and Surgery, Policlinico Umberto I, Sapienza University of Rome. Członek komitetu naukowego Fundacji “Fondazione Sapienza”. Wiceprezydent UENPS (Union European Neonatal Perinatal Societies).


 

 

Dr Natalia Neumann-Klimasińska (Poznań)

młodszy asystent w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, swoje zainteresowania zawodowe kieruje na udoskonalanie metod nieinwazyjnego wsparcia oddechu u noworodkow urodzonych przedwcześnie, entuzjastka echokardiografii funkcjonalnej, współtworzy Pracownię Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.


 

Prof. Magdalena Rutkowska (Warszawa)

specjalista pediatra, neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autorka ponad 80 prac naukowych w tym monografii i rozdziałów do podręczników opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Wykładowca na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych oraz kursach.
Zainteresowania naukowe: problemy oddechowe u noworodka w tym w szczególności leczenie surfaktantem, dysplazja oskrzelowo płucna, długofalowa ocena rozwoju noworodka urodzonego przedwcześnie, opieka paliatywna w okresie perinatalnym oraz problemy etyczne.


 

Prof. Manuel Sanchez Luna (Madrid, Spain)

kierownik Kliniki Neonatologii i Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” (HGUGM). Zatrudniony jako profesor w Complutense University of Madrid. Prezydent "Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS)" i "International Neonatology Association (INA)". Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są: fizjologia układu sercowo-oddechowego u noworodków, wstrząs septyczny i żywienie. Prowadzi badania na zwierzętach w zakresie: PPHN, szoku septycznego, mechanicznej wentylacji, HFOV, iNO, transplantacji płuc, ECMO i niedojrzałości płuc, wrodzonej przepukliny przeponowej oraz surfaktantem. Główny badacz w siedmiu badaniach wieloośrodkowych.


 

Prof. Yogen Singh (Cambridge, UK)

konsultant neurolog i kardiolog dziecięcy w szpitalach uniwersyteckich w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Cambridge i zajmuje stanowisko Honorowego Konsultanta w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Specjalizuje się w hemodynamice noworodków, echokardiografii funkcjonalnej i zaawansowanej echokardiografii czynnościowej. Jest członkiem komitetu sterującego European Neonatologist Performed Echocardiography. Jako ekspert w dziedzinie echokardiografii funkcjonalnej jest często zapraszany do prowadzenia rozmów na międzynarodowych konferencjach i przeprowadził ponad 20 warsztatów / kursów echo w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i poza nią.


 

 

Prof. Piotr Socha (Warszawa)

jest profesorem pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii oraz Zastępcą Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski. Jego prace badawcze i kliniczne poświęcone były przede wszystkim cholestatycznej chorobie wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby, rzadkim metabolicznym chorobom wątroby (np. Choroba Wilsona, nowo opisany PGM-1), żywieniu w hepatologii i gastroenterologii (np. niedobór LCPUFA), otyłości w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości, terapii zaburzeń karmienia, przewlekłej biegunce niemowlęcej i u małych dzieci. Profesor był przewodniczącym Komitetu Hepatologii ESPGHAN (2010-2013) i został mianowany Sekretarzem Naukowym ESPGHAN w 2015 roku. Brał udział w 8 projektach unijnych (CHOP, EUROWILSON, EARNEST, PERFECT, NUTRIMENTHE, TOYBOX, EARLY Nutrition, Kids4Life)jak również był prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Opublikował ponad 400 recenzowanych artykułów (ok 200 indeksowanych w pubed) i był autorem 40 rozdziałów w książkach.


 

Prof. Jerzy Szczapa (Poznań)

były Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, współzałożyciel Europejskiej Unii Towarzystw Neonatologicznych i Perinatologicznych, redaktor naczelny czasopisma „Postępy Neonatologii”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień patologii i intensywnej terapii z szczególnym uwzględnieniem zakażeń okresu noworodkowego.


 

 

Dr hab. Tomasz Szczapa (Poznań)

adiunkt w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełni funkcję Education Officer w European Board of Neonatology (EBN/ESPR). Posiada uprawnienia instruktora i dyrektora kursów Newborn Life Support (NLS) Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Współorganizator kursów NLS w Poznaniu i Warszawie oraz innych szkoleń i warsztatów z resuscytacji noworodka. Był jednym z inicjatorów i współautorów polskojęzycznej wersji kursu NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą głownie zagadnień z zakresu szeroko pojętej intensywnej terapii noworodka (m.in. wentylacja mechaniczna, monitorowanie OUN).


 

Prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii. Główne zainteresowania naukowe: badania mechaniki oddychania, neonatologiczne i pediatryczne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, zakażenia płodu i noworodka.


 

Prof. Marianne Thoresen (Bristol, UK)

zatrudniona w University of Bristol, Wielka Brytania i University of Oslo, Norwegia. Obecnie pracuje nad rozwojem i optymalizacją hipotermii leczniczej.


 

Prof. Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

specjalista z zakresu pediatrii, kierownik Kliniki Neonatologii w University & Polytechnic Hospital La Fe; kierownik Neonatal Research Unit, The health Research Institute La Fe. Vice-prezydent Hiszpańskiego Towarzystwa Neonatologicznego (SEN). Laureat wielu nagród i wyróżnień. Członek Komitetu Naukowego w kilku czasopismach. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się m.in. na opiece neonatologicznej, adaptacji pourodzeniowej noworodka, resuscytacji w sali porodowej. Autor 156 oryginalnych artykułów naukowych, 26 rozdziałów w podręcznikach neonatologii i pediatrii.


 

Dr Wojciech Walas (Opole)

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii i pediatrii. Związany z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu od momentu jego powstanie w 1996r., a od roku 1999 jego ordynator. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Doktorat w roku 1998 na podstawie pracy pt. „Ocena kaniulacji żył centralnych u noworodków w aspekcie skuteczności zabiegu i powikłań klinicznych”.


 

Prof. Jarosław Walkowiak (Poznań)

kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, I Katedry Pediatrii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


 

Prof. Andrew Whitelaw (Bristol, UK)

emerytowany profesor, University of Bristol, Bristol, Wielka Brytania. Specjalista neonatolog, który początkowo studiował na Uniwersytecie w Cambridge, a następnie szkolił się w Londynie i Toronto. Jego badania koncentrują się na urazach mózgu u wcześniaków, szczególnie krwotoku śródkomorowego i wodogłowia z wykorzystaniem badań laboratoryjnych, epidemiologii, ultrasonografii, obrazowania MR i oceny neurorozwojowej. Był głównym badaczem 5 randomizowanych badań klinicznych.


 

Dr hab. Maria Wilińska (Warszawa)

neonatolog i pediatra, kierownik Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


 

Mgr Paweł Zawitkowski (Warszawa)

terapeuta NDT-Bobath. Wielokrotny uczestnik i trener kursów terapii oddechowej AFE; Absolwent studiów podyplomowych „Etyka praktyki lekarskiej i opieki medycznej”, kursów: SI-Ayres (Sensory Integration-Ayres), Ocena jakości globalnych ruchów wg Prechtl`a; NBAS (Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazelton'a); NLS (Newborn Life Support); Halliwick (terapia i pływanie dla osób niepełnosprawnych); wiele warsztatów i kursów doskonalących. Pracuje m.in. w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka oraz w Klinice Neonatologii, Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Bielańskiego w Warszawie.